15 Skridt-metoden

”15 Skridt”- metoden er udviklet i England af NHS Institute for Innovation and Improvement, til systematisk at undersøge førstehåndsindtryk og identificere, hvad der fungerer godt, og hvad der skaber forstyrrelser og barrierer i borgere og pårørendes møde med sundhedsvæsenet, både i primær og sekundærsektoren. Det er en metode til at se sundhedsvæsenet gennem borgere og pårørendes øjne.

Materiale fra det engelske sundhedsvæsen

Filosofien bag metoden er, at ved blot at tage “15 skridt” ind på en afdeling eller et plejecenter, er det muligt at sige noget om kvaliteten og sikkerheden på stedet.

I “15 Skridt” tager et team, f.eks. bestående af en patient og/eller en pårørende, en projektleder, der koordinerer processen, samt to til tre medarbejdere (gerne fra andre afdelinger, eller med en ikke-klinisk baggrund), 15 skridt ind på en afdeling (ikke nødvendigvis bogstaveligt). Ved at tage et kig rundt i afdelingen, danner de sig et førstehåndsindtryk af stedet ud fra fire kategorier:

Er stedet:

  • Imødekommende?
  • Sikkert?
  • Omsorgsfuldt og involverende?
  • Velorganiseret?

Indtrykkene struktureres ud fra en række opstillede ‘forundrings’-spørgsmål, f.eks.: Hvordan føles det at være her? Hvordan interagerer personerne omkring mig? Hvad fortæller mig, at personalet fokuserer på min sikkerhed? Hvordan sikres privatliv på stedet? Føles stedet kaotisk eller roligt?

Metoder og redskaber