Forbedringsmetoder som redskab for patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) har mange års erfaring med at anvende forbedringsmetoder som redskab til at styrke patientsikkerheden. Siden 2007 har PS! været med til at gennemføre en række store forbedringsprojekter i sundhedsvæsenet.

I tæt samarbejde med sundhedsvæsenets centrale aktører er gennemført en række kvalitets-, forbedrings- og udviklingsprojekter i både primær- og sekundærsektoren.

Centralt i disse projekter er anvendelsen af forbedringsmetoder, fx “Forbedringsmodellen” (Model for Inprovement), anvendelse af tidstro data, driverdiagram, kliniknær ledelse, forbedringsnetværk (collaborativer), og strategisk kommunikation som støtte for arbejdet (QiComms).

 

Læs mere om de konkrete forbedringsprojekter:

Større tempo i forbedringsarbejdet

I “Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde” kommer Dansk Selskab for Patientsikkerhed med en række bud på, hvordan kvalitets, forbedrings- og udviklingsarbejdet i sundhedsvæsenet kan få større tempo.

Læs rapporten

Forbedringsarbejde på sundhedsområdet

Rapporten beskriver erfaringer fra Patientsikkert Sygehus og en række andre forbedringsprojekter. Den beskriver, hvordan forbedringsmetoderne anvendes i praksis.

Læs rapporten

Fokusering af forbedringsarbejdet

Rapporten beskriver metoder til at identificere kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer og prioritere forbedringsarbejdet. Den gennemgår en række kilder til viden om, hvordan den aktuelle kvalitet og patientsikkerhed ser ud, og præsenterer metoder, der kan anvendes til at analysere og prioritere kvalitetsarbejdet.

Læs rapporten

Idekatalog til ledelse af forbedringsarbejde

Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med forbedringer. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Idékataloget til ledelse af forbedringsprojekter omtaler en række redskaber, som ledelsen kan anvende i forbedringsarbejdet.

Læs idekataloget

 

Erfaringer fra Sikkert Patientflow

Publikationen beskriver metoderne og erfaringerne fra projektet Sikkert Patientflow. Her arbejdede 12 akutsygehuse fra alle fem regioner med at blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt tilpasse ressourcer, så der ikke opstår barrierer for patienternes videre færd gennem sygehuset.

Erfaringerne fra Sikkert Patientflow viser, at der kan gøres noget ved blandt andet overbelægning, patienter på gangene og ventetid på sygehusene. Metoderne er tavlemøder på afsnitsniveau og kapacitetskonferencer på sygehusniveau.

Læs rapporten

Gratis e-læring med verdenskendte eksperter

Open School er et e-læringsprogram om patientsikkerhed, kvalitetsudvikling, datadrevet forbedringsarbejde og ledelse. Programmet er udviklet af den amerikanske organisation Institute for Healthcare Improvement. IHI. Verdenskendte kapaciteter som Don Berwick og Lucian Leape er blandt underviserne.

Open School stilles til rådighed i samarbejde mellem Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Licenserne til Open School finansieres af Danske Regioner.

Alle med tilknytning til sundhedsvæsenet kan gratis benytte tilbuddet.

Sådan får du adgang

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Inge Kristensen eller sundhedsfaglig chef Vibeke Rischel hvis du ønsker at vide mere om kvalitetsarbejde.

Artikler i medierne

Forbedringsledelse – nye dimensioner i lederskabet
Artikel i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen.

Patienterne skal være med til at reformere sundhedsvæsenet
Kronik i Politiken af de fem sygehusledelser i Patientsikkert Sygehus.

Charlotte Frendved

Kommunikationskonsulent / Communications Advisor

Læge, journalist, faglig redaktør, Fagligt Nyt, forbedringsagent, brug af kommunikative virkemidler i forbedringsarbejdet

T

(+45) 61776650

Læs mere her