PS!mprove

PS!mprove er en virksomhed udsprunget af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!

PS!mprove fremmer arbejdet med og bidrager til at opbygge kapacitet i forbedringsarbejde og forbedringsledelse. Målet er at forbedre og fastholde patientsikkerhed og kvalitet af ydelser til borgere, hovedsageligt indenfor social- og sundhedsområdet.

PS!mprove arbejder primært indenfor uddannelser, kapacitetsopbygning og projektledelse/facilitering. Vi tilbyder individuelle pladser og hele uddannelseshold til sygehuse, regioner, kommuner og enkeltinstitutioner på de to uddannelsesprogrammer: Forbedringsagent og Forbedringscoach.

Som noget helt nyt, udbydes nu kursus i Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM) og virtuelt kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet.

Vi tilbyder også et intensivt 14-ugers forløb i Forbedringsledelse for mellem-og teamledere (fra samme organisation) der skal stå i spiden for kvalitets- og forbedringsarbejde tæt på patienten og borgeren. Forløb og indhold tilpasses sammen med den enkelte organisation.

PS!mprove samarbejder med sygehuse, regioner, kommuner og individuelle institutioner om at opbygge kapacitet i at anvende forbedringsmetoder og implementere konkrete praksisnære og meningsfulde forbedringer. Kapacitetsopbygningen tilpasses den enkelte organisations behov. Vores ydelser sætter organisationen i stand til selv at stå for drift og udvikling af forbedringsarbejde og kapacitetsopbygning.

Udover kapacitetsopbygning arbejder PS!mprove sammen med sygehuse, regioner, kommuner og enkeltinstitutioner om en række andre områder, fx projektledelse. Vores særlige kompetencer indenfor patientsikkerhed og forbedringsarbejde medvirker til bedre kvalitet for borgerne.

PS!mprove er et not-for-profit ApS ejet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS! Et eventuelt overskud af virksomhedens aktiviteter tilbageføres til Selskabets almene formål. PS!mprove blev oprettet i 2017.

Et eksempel på PS!mproves opgaver er et samarbejde med Frederiksberg Kommune om kapacitetsopbygning.

Læs om samarbejdet


PS! og PS!mprove har et førende ekspertmiljø for patientsikkerhed og forbedringsarbejde. PS!mprove samarbejder kontinuerligt med internationale samarbejdspartnere for at sikre den nyeste viden og fastholde det høje faglige niveau.

 

Forbedringsagentuddannelsen

Som forbedringsagent kan du iværksætte og lede ambitiøst forbedringsarbejde, der kan føre til markante forbedringer i sundhedsvæsenet.

Uddannelsen optager klinikere/fagfolk og kvalitets- og patientsikkerhedsfolk, som i dag arbejder med og leder forbedringsarbejde i praksis.

Forbedringscoachuddannelsen

Som forbedringsagent kan du iværksætte og lede ambitiøst forbedringsarbejde, der kan føre til markante forbedringer i sundhedsvæsenet.

Uddannelsen optager klinikere/fagfolk og kvalitets- og patientsikkerhedsfolk, som i dag arbejder med og leder forbedringsarbejde i praksis.

Kursus i Funktionel Resonans Analyse Model (FRAM)

Kurset i FRAM er til dig, der enten er medarbejder og leder i sundhedsvæsenet, og som ønsker at forstå, hvorfor utilsigtede hændelser kan ske, selvom der ikke er sket en fejl, og hvordan arbejdet kan understøttes, så endnu flere ting går godt.

Målgruppen er eks. riskmanagers, risikomanagere, risikoansvarlige, kvalitetskoordinatorer, konsulenter, ledere og klinisk personale, der arbejder med at øge patientsikkerheden i de daglige rutiner.

Kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet

Arbejder du med at tilrettelægge udredning og behandling i sundhedsvæsenet, og har du brug for viden og værktøjer til at reducere ventetid og optimere flowet? Så er kursuset i håndtering af flow i sundhedsvæsenet noget for dig.

Flow handler om at skabe sikre og sammenhængende forløb uden unødig ventetid, med udgangspunkt i de eksisterende flowtilgange, flowteorier og flowredskaber.

Kursus i Forbedringsledelse

Kurset i forbedringsledelse er for dig, som er mellem- eller teamleder, og som står i spidsen for kvalitets- og forbedringsarbejde tæt på patienten og borgeren.

Mellemledere, som har ledelses- og personaleansvar i frontlinjen, har en særlig vigtig rolle for at drive forbedringer. For at få succes med forbedringsarbejde, er der brug for at opbygge tilstrækkelige kompetencer og viden om forbedringsmetoden til at gennemføre forbedringsarbejde i praksis. Det får du på dette kursus.

Vibeke Rischel

Vicedirektør / Head of Healthcare Improvement

Strategisk forbedringsledelse- og kundskab, patientsikkerhed, uddannelse og kapacitetsopbygning, int. samarbejde

T

(+45) 23370517

Læs mere her