Forbedringsmetoder og materialer

På disse sider kan du læse om de metoder, vi anvender i forbedringsarbejdet – fx Forbedringsmodellen – ligesom du kan læse om nogle af de fokusområder, vi også ved, har stor betydning for at skabe patientsikkerhed, fx psykologisk tryghed.

Vi har derudover samlet en række materialer og værktøjer, der kan hjælpe med arbejdet.

Metoder og fokusområder

Vi bruger forbedringsmaterialer og viden, der er opnået god erfaring med i både Danmark og internationalt. Læs fx om Forbedringsmodellen og dens anvendelse, samt om indsatsområder som psykologisk tryghed og kommunikation.

Materialer

Vi bruger forbedringsmetoder og viden, der er opnået god erfaring med i Danmark. Læs fx om analysemetoder, ISBAR og sikkerhedsbriefinger (huddles).

Blog: Kultur er konkret

Problemstillinger om ‘kultur’ i sundhedsvæsenet har vist deres grimme ansigt i sommertiden. Det skriver direktør Inge Kristensen i Kommunal Sundhed, hvor hun også giver seks greb til at skabe forbedringer for borgernes, ledernes og medarbejdernes skyld.

Blog: Hvad er på din liste over psykologiske værnemidler?

Corona lægger pres på medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet. Der er meget fokus på de personlige værnemidler, der skal beskytte mod smitte. Men hvad med de psykologiske værnemidler? Hvilke midler bruger du for at bevare gejst og engagement hos dig selv og dine medarbejdere og kolleger?

Blog: Tampering – pas på med at overreagere på et enkelt tal

Når der pludselig opstår et afvigende datapunkt, føler teamet ofte trang til at handle og ændre deres arbejdsgange. Men man skal passe på med at handle på et enkelt datapunkt som – trods den høje eller lave værdi – i virkeligheden er udtryk for tilfældig variation.