International Forum, København 2020, planlægning og lancering

International Forum on Quality & Safety in Healthcare er den centrale internationale konference for kvalitet, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde. Både det internationale og det danske patientsikkerhedsarbejde har de seneste 20 år i høj grad udviklet sig i dette regi. Nye tendenser inden for kvalitet og patientsikkerhed  diskuteres og defineres her, og konferencerne fungerer som et fælles internationalt reference- og mødepunkt.

Igennem mange år har Dansk Selskab for Patientsikkerhed været en aktiv deltager ved International Forum, ligesom Selskabet har arbejdet for, at konferencen skulle komme til Danmark. Det sker i 2020, og en stor del af det forberedende arbejde op til konferencen fandt sted i 2019.

Karin Friis Bach, formand for PS!, har været formand for den danske Host Country Programme Advisory Committee (PAC). Via formelle og uformelle møder har den danske PAC leveret inspiration og input til indhold, planlægning, oplægsholdere, keynotes, Experience Days og meget mere i forbindelse med planlægningen af den internationale konference. Samtidig har PAC bidraget til at sikre en bred og fagligt velfunderet deltagelse af danske aktører ved konferencen. Ambitionen har først og fremmest været, at alle væsentlige organisationer og enkeltpersoner melder sig til eller selv deltager med indhold og oplæg. Dernæst har PAC arbejdet for, at så mange danskere som muligt vil tilmelde sig.

Ved International Forum i Glasgow, april 2019, holdt Karin Friis Bach en tale for de mere end 3.000 deltagere, hvor hun bød velkommen til konferencen i København i 2020. Efterfølgende kunne deltagerne i konferencesalen i Glasgow se en film fra København, produceret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I 2019 afholdt PS! et seminar med gode råd og vejledning i forhold til at skrive abstracts til konferencen.

Allerede ved udgangen af 2019 kunne man konstatere, at et stort antal danske abstracts var blevet accepteret, ligesom konferencen i København vil byde på ni forskellige Experience Days til bl.a. danske sundhedsorganisationer, initiativer og faciliteter af interesse for et internationalt publikum. Samtidig stod det tidligt klart, at International Forum i København kommer til at sætte rekord både i forhold til det samlede antal deltagere og i forhold til hvor mange deltagere, der vil være fra det land, hvor konferencen bliver afholdt.

Læs mere om International Forum 2020

Gå til Årsberetning 2019