Patient- og pårørendeinddragelse ved Leonard L. Berry

Leonard L. Berry har med udgangspunkt i sin marketingsbaggrund forsket i forbedringer i sundhedsvæsenet. Han er særlig kendt for sin forskning i forbedringer af den patientoplevede kvalitet i kræftbehandling og for sit kvalitative studie af The Mayo Clinic. I 2001-2002 foretog han en større undersøgelse af det verdenskendte kræfthospital The Mayo Clinic, der er kendt for deres store fokus pa? patientinddragelse, værdig- hed og respekt. Igennem et a?r undersøgte han via sin gang pa? hospitalet, hvordan The Mayo Clinic kunne levere særlig høj kvalitet og service med værdighed og respekt til deres patienter og deres familier. Han er derud- over forfatter til flere bøger og et utal af akademiske artikler om forbedringer i sundhedsvæsnet.

Leonard L. Berry vil med udgangspunkt i sin forskning og erfaringer give sine ideer til, hvordan vi i det danske sundhedsvæsen i endnu højere grad kan inddrage patienter og deres pa?rørende, og hvordan de sikres en værdig og respektfuld behandling i deres møde med sundhedsvæsenet. Kræftens Bekæmpelse og Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil efterfølgende give deres bud pa?, hvad der er brug for lige nu i forhold til patient- og pa?rørendeinddragelse. Oplæggene vil danne udgangspunkt for gruppedrøftelser om patient- og pa?rørendeinddragelse, der efterfølgende debatteres i plenum.
Jens Winther Jensen vil være moderator pa? debatten.

Arrangementet bliver afholdt torsdag den 30. juni kl. 12 – 16 i Kræftens Bekæmpelses nye mødelokaler. Adressen er: Strandboulevarden 49, 2100 København Ø. Der er i alt 40-pladser, sa? tilmeld dig før alle pladserne bliver optaget.

Arrangementet er gratis.

Hent invitationen her

Der vil blive serveret en sandwich før selve seminaret. Samt kaffe, the og vand under seminaret.

Med venlig hilsen,

Britt Wendelboe, konst. direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Henriette Lipzcak, chef for Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse
Jens Winther Jensen, Koncerndirektør, Region Syddanmark

Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49

2100

København Ø

Rute vejledning