Patientsikkerhed og telemedicin – webinar

Torsdag d. 11. juni kl. 13:00-15:00

Kontakt Mona Lykke von Osmanski hvis du er interesseret i at deltage (mlo@patientsikkerhed.dk)

Linket til Webinar: Deltag i Microsoft Teams-møde

Det vil være muligt at logge på fra kl. 12.30 og afprøve teknikken.

Hvis I oplever problemer med at logge på Teams, kan I kontakte Carina Rendbæk på telefon: +45 29701981 eller mail: carina.rendbaek@patientsikkerhed.dk

Baggrund

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi været i gang med at indsamle erfaringer på krydsfeltet mellem hjemmebaseret telemedicin og patientsikkerhed i international litteratur og inden for de danske telemedicinske initiativer. Projektet er støttet af fondsmidler fra Helsefonden og Steno Diabetes Center Odense.

Mere om patientsikkerhed og telemedicin

Formålet med webinaret er at præsentere foreløbige resultater omkring udfordringer ved hjemmebaseret telemedicin samt indhente supplerende informationer fra jer deltagerne.

De inviterede deltagere er en blandet gruppe af bl.a. klinikere med erfaring inden for telemedicin, medarbejdere inden for kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde, kliniknære beslutningstagere, forskere og teoretikere inden for telemedicin og/eller patientsikkerhed samt sundhedsmyndigheder.

Processen består af 3 trin:

 1. De foreløbige resultater præsenteres på webinaret, og der indhentes supplerende information fra deltagerne undervejs. (11.juni 2020)
 2. Opsamlende dokument sendes til deltagerne kort efter webinarets afslutning. Her vil der være mulighed for skriftlige kommentar til generelle og specifikke forhold både ift. metoden, resultater og fremtidige fokusområder. (medio juni 2020)
 3. Vi sammenfatter resultaterne fra vores undersøgelse samt supplerende information og kommentarer fra webinaret til en samlet rapport. (ultimo august)

 Program d. 11.juni kl. 13:00-15:00

 1. Introduktion
 2. Præsentation af foreløbige resultater

Mulighed for at deltagerne kan supplere med egne erfaringer

 1. Pause
 2. Forbedringsidéer og anbefalinger, løsningsorienterede drøftelser
 3. Afrunding

 Forberedende materiale

På webinaret vil vi præsentere de foreløbige resultater af undersøgelsen (systematisk litteraturgennemgang og semistrukturerede interviews). Vedhæftet finder I intromateriale med kort beskrivelse af undersøgelsens indhold.

Vi vil meget gerne have jeres input undervejs i webinaret, og vi opfordrer derfor til, at I lokalt drøfter følgende 4 spørgsmål:

 1. Hvilke udfordringer, utilsigtede hændelser og risici for patientsikkerheden oplever I eller kender til ved brug af hjemmebaseret telemedicin?
 2. Hvilke fordele for patientsikkerheden oplever I eller kender til ved brug af hjemmebaseret telemedicin?
 3. Hvordan måler I effekter på patientsikkerhed ved brug af hjemmebaseret telemedicin?
 4. Hvilke idéer har I til mulige løsninger på udfordringerne (hvis relevant)?

Praktisk

Linket til Webinar:

Deltag i Microsoft Teams-møde

Det vil være muligt at logge på fra kl. 12.30 og afprøve teknikken.

Hvis I oplever problemer med at logge på Teams, kan I kontakte Carina Rendbæk på telefon: +45 29701981 eller mail: carina.rendbaek@patientsikkerhed.dk

Vi glæder os til at se jer!