Arjen Peter Stoop

Chefkonsulent / Senior Advisor

Flow, Statistical Proces Kontrol (SPC), data og indikatorer, undervisning i forbedringsmetoder, coaching

Arjen har været ansat i PS! siden 2016. Han har erfaring med både små og store nationale forbedringsprojekter fra såvel Holland som Danmark. Han går i sit arbejde meget op i at have et tæt samarbejde med både ledelsen og de lokale forbedringsteams omkring brug af Forbedringsmodellen, især samling, tolkning og handling på data.

Arjen har 25 års undervisningserfaring, både fra Holland fra sin stilling på Erasmus Universitetet i Rotterdam og sit arbejde i Danmark. De seneste par år har han specialiseret sig i flow: Flowstrategier og flowteorier, men især praktisk anvendelse af flowredskaber for at undgå unødig ventetid for patienter, som går ud over patientsikkerheden.

Han er uddannet sygeplejerske i 1992, kandidat i Folkesundhedsvidenskab i 1995, PhD i 2005, Improvement Advisor i 2016 og deltog i IHI’s Hospital Flow Professional Development Program i 2019.

__

Arjen Stoop, Improvement advisor and PhD, senior consultant at the Danish Society for Patient Safety since 2016.

Experience with both small and national improvement projects. Specialized in patient flow.

Registered nurse, MA in health sciences and PhD from the Erasmus University in Rotterdam.