Bodil Elgaard Andersen

Chefkonsulent / Senior Advisor

I sikre hænder, forbedringsarbejde, undervisning, forbedringsagentuddannelsen, coaching, projektledelse

Som chefkonsulent arbejder Bodil som projekterleder i forskellige projekter:

I Sikre Hænder, der bidrager med at skabe et system, der har fokus på udvikling, forbedring og samarbejde, der sikrer, at borgerne på plejecentre, i hjemmepleje og hjemmesygepleje får den rette pleje og behandling hver gang.

Ernæringsprojektet i regi af I Sikre Hænder. Ernæringsprojektet omhandler udvikling og implementering af systematik, der kan begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre borgere på plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygeplejen.

Og tidligere: Sikkert seniorliv, der omhandler nye veje til opsporing og forebyggelse af aldersdepression hos ældre i 3 kommuner gennem samskabelse mellem professionelle og civilsamfund.

Bodil har stor erfaring og interesse i undervisning og coaching i forbedringsmetodik, -metoder og -redskaber, der kan understøtte forbedringsarbejdet og sikre målopfyldelse.

Bodil er uddannet intensivsygeplejerske med 25 års klinisk erfaring, har diplom i ledelse (Økonomistyring og ledelse i sundhedsvæsenet).

Forbedringsagentuddannelsen (FA) og Breakthrough Series College (BTS) & Improvement Coach fra IH

__

As project manager Bodil Elgaard Andersen works in various projects:

In Safe Hands, which helps to  create a system that focuses on development, improvement and collaborations. Nutrition Project under the program In Safe Hands.

Safe Senior Life, which deals with finding new ways to detect and prevent depression in old age.

Bodil have extensive experience and interest in teaching and coaching in improvement methodologies, methods and toolkits.

Bodil is trained Intensive Care Nurse, has a DG in Economics, Management and Organization of Health (EMOoH), Improvement Advisor Professional Development, Improvement Coach, Professesional Development Program, BTS and Quality and Patient Safety.