Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, webinarer, videokonferencer, virtuelle arrangementer, uddannelser og kurser

Som projektkoordinator i Dansk Selskab for Patientsikkerhed har Carina Rendbæk ansvar for planlægning og afvikling af konferencer og læringsseminarer, virtuelle arrangementer som webinarer, workshops og videokonferencer, samt for kursus- og uddannelsesadministration.

Carina er tilknyttet projektet I sikre hænder, uddannelserne Forbedringscoach og Daglig ledelse af Forbedringsarbejde, samt det virtuelle kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet.

Carina er projektleder for International Forum on Quality and Safety in Healthcare Copenhagen 2023.

Carina har en bachelor i erhvervssprog og international erhvervskommunikation fra Copenhagen Business School og er uddannet lægesekretær.

Carina har mere end 10 års erfaring med planlægning og afvikling af konferencer og andre større arrangementer samt kursus- og uddannelsesadministration, bl.a. fra sin tidligere ansættelse i Sundhedsstyrelsen.