Dorte Lee

Konsulent / Advisor

Kontaktperson for Patientambassadørerne, Forbedringsarbejde, borgerinvolvering

Arbejder som projektleder for projekt Forenkling og kvalitet styrker omsorg og nærvær for borgeren, Sønderborg Kommune, herunder
– Undervisning og facilitering af læring i teams på tværs af enheder
– Coaching og sparring til lokal projektleder

Projektmedarbejder i Medicinsikre botilbud herunder:
– Undervisning og facilitering på læringstræf for teams fra 18 botilbud
– Coaching til teams

Undervisning på Forbedringsagentuddannelsen.

Koordinator for patientambassadørerne.

Dorte er uddannet ergoterapeut, Diplom i klinisk undervisning, Master i retorik og formidling, Forbedringsagentuddannelsen samt Forbedringscoachuddannelsen fra PS!
Erfaring med projektledelse og forbedringsarbejde fra det kommunale sundheds- og ældreområde med særligt fokus på opsporing, samskabelse, frivillighed og civilsamfund.