Inge Ulriksen

Chefkonsulent / Senior Advisor

Improvement Advisor, Coach, vejledning af forbedringsteams, undervisning i anvendelse af Forbedringsmodellen

Sygeplejerske, videreuddannelse i ledelse, Improvement Advisor,  Improvement Coach, Improvement Science in Action.

Erfaring med patientsikkerheds- og forbedringsarbejde på sygehuse, i kommuner og regionalt. Erfaring i at opbygge kompetencer.

Underviser på uddannelser i Forbedringsmodellen.

Er projektleder på det nationale projekt Medicinsikre Botilbud

__

RN, with further education in management, Improvement Advisor and Improvement Coach.

Experience in patient safety and improvement work at hospital level, in regions and municipality.

Is the project manager of a national project: Safe medication for vulnerable people, living at institutions.