Jens Christian Reventlov (orlov)

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

Som chefkonsulent arbejder Jens med betjening af bestyrelse, generalforsamling, Patientsikkerhedsrådet og direktion. Dertil kommer opgaver som udvikling af strategi, udarbejdelse af høringssvar, koordinering af internationale samarbejder og udarbejdelse af projektansøgninger og projektbeskrivelser. Jens er desuden projektleder for PS!’ konferencer.

Jens er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet og læser p.t. en Master i Public Health på Københavns Universitet. Jens har tidligere arbejdet i Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommune og som medlemssekretær og kampagnekoordinator for et medlem af Folketinget.

_

As a Senior Advisor Jens works with the board, the general assembly, the Patient Safety Council and the leadership in PS!. He also has tasks in relation to strategy development, coordination of international collaborations, preparation of project applications and project descriptions. Jens is also a project manager for PS!’ conferences.

Jens holds a master in Public Administration from Roskilde University and is currently studying a Master in Public Health at the University of Copenhagen. Jens has previously worked for the National Board of Health, Copenhagen Municipality and as a member secretary and campaign coordinator for a member of the Danish Parliament.