Joan Belling

Afdelingskoordinator / Office Coordinator

Fakturering, leverandørfakturaer, rykkere, betalinger, post og varemodtagelse, fremsendelse af ISBAR

Joan Belling er afdelingskoordinator for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og har mange års erfaring i servicefaget, hvor hun har beskæftiget sig med salg, service og support, administration samt regnskabsrelaterede opgaver.

_

Joan Belling is the office coordinator for Danish Society for Patient Safety and has many years of experience in the service profession, where she has worked with sales, service, support, administration as well as accounting related