Bliv medlem hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Som medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed støtter du arbejdet med at forbedre patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen økonomisk.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) er en almennyttig forening med det formål at fremme og styrke patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen. PS! skal fungere som organisatorisk ramme og virke samlende og inspirerende for arbejdet med patientsikkerhed.

PS! er stiftet af fremtrædende aktører i det danske sundhedsvæsen. Det er disse organisationer, der står bag PS!, og som gennem PS!’ virke understøtter arbejdet med at fremme patientsikkerheden i Danmark.

Selskabet bidrager til at opbygge kapacitet i forbedringsmetoder og styrke kompetencer til at forbedre patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet og tilgrænsende sektorer.

Mere om PS!

Medlemsfordele

Som medlem har du mulighed for at opnå rabatter og få fordele. Medlemsfordelene vil løbende bliver opdateret.

PS! tilbyder sine medlemmer 10 % rabat på deltagelse i Patientsikkerhedskonferencen 2022 den 25.-26. april ved deltagelse på begge dage. For kollektive medlemmer gælder rabatten for minimum 5 samtidige tilmeldinger med samme EAN-nummer.

Medlemmer får også rabat på bogen Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19, der er 2021’s store bogudgivelse, som samler erfaringer fra mere end 100 aktører i og omkring sundhedsvæsenet. Det koster kun 400 kr. for medlemmer, mens det koster 500 kr. + forsendelsesgebyr for ikke-medlemmer.

Selskabet tilbyder hjælp og rådgivning til kollektive medlemmer i forbindelse med planlægning af studieture til udlandet. PS! har et bredt internationalt netværk inden for patientsikkerhed og kvalitet.

*PS! forbeholder sig retten til at ændre betingelserne/fordelene for medlemskabet til enhver tid.

Individuelt eller kollektivt medlem

Enkeltpersoner kan tegne et individuelt (personligt) medlemskab, mens organisationer har mulighed for at tegne et kollektivt medlemskab.

Individuelt medlemskab koster 400 kr. årligt.

Kollektivt medlemskab koster 4.000 kr. årligt.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en almennyttig forening, og du har som medlem derfor mulighed for indflydelse på selskabets årlige generalforsamling, der bliver afholdt inden udgangen af april. På generalforsamlingen råder fremmødte individuelle medlemmer over én stemme, mens fremmødte kollektive medlemmer (organisationer, virksomheder, etc.) råder over 10 stemmer.

Hvis du ønsker at blive medlem, så send en mail til info@patientsikkerhed.dk