Patientsikkerhedsrunder

Patientsikkerhedsrunde er en metode til at identificere problemer med patientsikkerhed og til at fremme og understøtte en patientsikkerhedskultur. Meningen er, at metoden på sigt vil fremme en proaktiv patientsikkerhedskultur. Patientsikkerhedsrunde er et ledelsesredskab for topledelsen.

Formålet med at gå patientsikkerhedsrunde er at fremme en kulturændring til fordel for en sikkerhedskultur. Det gøres ved at motivere og understøtte ledere og medarbejdere til at have et kontinuerligt fokus på patientsikkerhed. Endvidere tages konkrete patientsikkerhedsproblemer op med henblik på at løse dem.

Metoden er udviklet i USA og har været anvendt i USA siden 2001. I 2004 beskrev
Allan Frankel metoden i en publikation fra Insitute for Healtcare Improvement, IHI, “Patient Safety Leadership WalkRound”.

Metoden er beskrevet i et kompendium fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed i 2010.

Patientsikkerhedsrunder – et ledelsesredskab – kompendium (2010)

Metoden er primært udviklet til sygehusbrug, men den er også egnet til andre større organisationer, der arbejder med pleje og behandling af patienter.

Patientsikkerhedsrunder i ældreplejen

En patientsikkerhedsrunde foregår på et plejecenter, i plejeboligenheder, og hos en nærmere fastlagt gruppe patienter i eget hjem ved, at ældreområdets ledelse og kommunens risikomanager møder den daglige ledelse og medarbejdere. Eventuelt inviteres patienter og pårørende til også at deltage.

Skru op for patientsikkerhedsrunderne

Hensigten er at skabe rammerne for en fælles drøftelse af aktuelle og potentielle risikoforhold. Sammen går de en runde for at se på konkrete og potentielle problemer med patientsikkerheden. Det kan fx være medicinrum, toiletter, fællesarealer og apparatur.

I forbindelse med runden kan man samles om enhedens patientsikkerhedstavle, som viser de seneste data for arbejdet med at forbedre patientsikkerheden.

Patientsikkerhedsrunden kan afsluttes med en fælles opsummering af de identificerede problemer og en udvælgelse af hvilke (1-3 stykker), der skal laves handlingsplaner for.

Metoden kan identificere problemer med patientsikkerhed og fremme og understøtte udvikling af en proaktiv patientsikkerhedskultur.

Metoden er først udviklet til sygehusbrug, men sidenhen tilpasset af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, sådan at den også er egnet til andre større organisationer, der arbejder med pleje og behandling af patienter, fx i primærsektoren.

Metoder og materialer