2 dage om patientsikkerhed i det nære
og sammenhængende sundhedsvæsen
for kun: 3.600 DKK

Én dag for kun: 2.350 DKK

Workshop 2: Væk fra skrivebordet! Forbedringsledelse i praksis

Oplægsholdere

  • Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Beskrivelse af workshop
Ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet spiller en afgørende rolle i forbedringsarbejdet. De skal sikre fremdrift i arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed og sørge for, at forbedringerne af plejen og behandlingen fastholdes på langt sigt.

 

Den amerikanske organisation ‘Institute for Healthcare Improvement’ har udviklet ‘High Impact Leadership’, som svar på ledelsesmæssige udfordringer og krav i arbejdet med at skabe et patientsikkert sundhedsvæsen. Et centralt element er, at lederne forlader skrivebordet og jævnligt kommer ud på blandt andet plejecentrene og i hjemmeplejen.

Workshoppen er interaktiv og involverer deltagernes egne erfaringer som ledere.

Du får

  • indsigt i elementerne i Institute for Healthcare Improvements ‘High Impact Leadership’.
  • redskaber til, hvordan ledere kan fokusere deres indsats og ressourcer til at accelerere forbedringer og innovation.
  • kompetencer i, hvad ledere kan gøre for at opnå resultater om patientsikkerhed i egen organisation.
  • opdateret din ledelsesramme, -tænkning og -praksis til det nye kvalitetsprogram, som Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL er ved at lægge rammerne for.