2 dage om patientsikkerhed i det nære
og sammenhængende sundhedsvæsen
for kun: 3.600 DKK

Én dag for kun: 2.350 DKK

Workshop 1: Forbedringsarbejde - Rammer og redskaber

Oplægsholdere

  • Arjen Peter Stoop, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Bodil Elgaard Andersen, konsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Beskrivelse af workshop
Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL er ved at lægge rammerne for et nyt kvalitetsprogram for sundhedsvæsenet, efter Den Danske Kvalitetsmodel blev udfaset ved indgangen til 2016.

Grundtankerne i programmet afspejler de forbedringsmetoder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed har anvendt gennem 16 år, og som har styrket patientsikkerheden og fagligheden. På workshoppen dykker vi ned i værktøjskassen med forbedringsmetoder.

Workshoppen veksler mellem oplæg, dialog og øvelser.

Du får

  • Kendskab til, hvordan du bruger forbedringsmodellen – herunder PDSA-cirklen – til at skabe hurtige og varige forbedringer.
  • Indsigt i, hvordan du bruger tidstro data og statistisk proces kontrol til at måle om nye tiltag fører til reelle forbedringer for borgerne.
  • Kompetencer, som bliver efterspurgt i fremtidens kvalitetsarbejde.