2 dage om patientsikkerhed i det nære
og sammenhængende sundhedsvæsen
for kun: 3.600 DKK

Én dag for kun: 2.350 DKK

Workshop 3: Brug af UTH'er på tværs af sektorer

Oplægsholdere

  • Elin Kallestrup, leder af Kvalitet og Borgersikkerhed, Aarhus Kommune
  • Maya Damgaard Larsen, kvalitetskonsulent, Aarhus Kommune
  • Anne-Grethe Rasmussen, kvalitetskonsulent og risikomanager, team for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region Nordjylland

Beskrivelse af workshop
På workshoppen vil du høre om, hvordan der samarbejdes om utilsigtede hændelser på tværs af sektorgrænser. Du vil få indblik i erfaringer, hvor samarbejdet på tværs af sektorer har givet nye muligheder for samarbejde, udvikling og læring, men der gives også indblik i erfaringer, hvor der har været udfordringer og barrierer for det tværsektorielle samarbejde, udvikling og læring.

Workshoppen skal være med til at understøtte arbejdet med utilsigtede hændelser på tværs af sektorerne i sundhedsvæsnet ved at afdække udfordringer, barrierer og ikke mindst mulige løsninger. Den lægger op til at deltagerne kommer med egne ideer, input og forslag til forbedringer og mulige løsninger.

Du får:

  • viden om, hvordan utilsigtede hændelser giver nye muligheder for samarbejde, udvikling og læring i det tværsektorielle arbejde.
  • indblik i udfordringer og barrierer for det tværsektorielle samarbejde.
  • lov at bidrage med egne erfaringer, idéer og løsninger til, hvordan utilsigtede hændelser kan bidrage til at forbedre det tværsektorielle samarbejde.