Palliativt Team - LKT Palliation

”Når de pårørende udfordrer os, er det fordi, de pårørendes grænser er udfordret for meget.” – Sygeplejerske

Palliation ligger under Klinik Kirurgi og Kræftbehandling/Onkologisk afdeling. Teamet deltager i Projekt LKT Palliation (en del af det nationale kvalitetsprojekt), og dette var årsagen til deltagelsen i Klar til samtalen.

Teamet er delt i to og placeret både i Aalborg og Farsø. I Farsø er også teamets sengeafdeling med 6 sengepladser. Sengeafdelingen er beregnet til kortvarige indlæggelser med henblik på symptomkontrol, men da en del patienter kommer sent i deres forløb, dør omkring 25 % under indlæggelse.

Palliativt Team er af helt naturlige årsager et andet sted i processen med afklarende samtaler end de øvrige projektdeltagere. Ved besøg både i Aalborg og i Farsø blev der givet udtryk for, er det en del af hele meningen med Palliativt Team, at man forholder sig til døden og behandlingen den sidste levetid – og herunder naturligvis også behandlingsniveauet.

Teamet modtager udelukkende henvisninger på patienter, hvor helbredelse ikke længere er mulig, og generelt er samtalen om den sidste tid og behandlingsniveauet ofte allerede taget eller indledt inden den etablerende samtale med teamet. Imidlertid blev der under besøg givet udtryk for, at der er en del, der først netop har mødt “Fuld Stop”-skiltet. Og faktisk sker det, at man modtager en patient, der ikke er helt klar over, hvorfor han er blevet henvist.

Det udgående team arbejder tæt sammen med patient, pårørende, hjemmesygepleje og egen læge. En af opgaverne er at ‘lære de pårørende op i den sidste tid’, og supplerende til samtaler om dødsforløbet udleverer man men et skrift: “De sidste levedøgn”, som beskriver, hvordan dødsforløbet typisk er.

I LKT Palliation er et af målene, at Advance Care Planning (ACP)-samtaler skal være gennemført for 50 % af alle patienter. Hos teamet gennemføres disse samtaler for langt flere. I slutningen af 2018 gennemføres ACP-samtaler således med over 80 % på begge Palliativt Teams adresser i Farsø og Aalborg.

Generelt tages der også i næsten alle tilfælde stilling til fravalg af genoplivningsforsøg, selv om man er opmærksom på, at det også kan ske for tidligt i forhold til patientens forståelse af forløbet.

I forbindelse med afståelse fra genoplivningsforsøg sørger man for, at beslutningen er kendt både for egen læge og for hjemmeplejen.

LKT Palliation skulle generere data, der kan bruges i ledelsesarbejdet, og som nævnt ovenfor kan teamet følge med i egen målopfyldelse, men det er endnu ikke lykkedes at få data, der kan anvendes til benchmarking med andre tilsvarende enheder.

Kontakt

Kontaktperson for yderligere oplysninger:

Afsnitsledende sygeplejerske Troels Bjørn, tbj@rn.dk

Samarbejde

Fra projektets side har vi besøgt Palliativt Team i Aalborg én gang og i Farsø to gange og her talt med afsnitsledende sygeplejerske, overlæger, præst og sygeplejersker både i sengeafsnit og i det udgående team.