Forbedringsagentuddannelsen

Som forbedringsagent kan du iværksætte og lede ambitiøst forbedringsarbejde, der kan føre til markante forbedringer til gavn for borgere og patienter.

Til dig, der:
Er kliniker/fagperson eller kvalitets- og patientsikkerhedsperson, som i dag arbejder med og leder forbedringsarbejde i praksis, og som ønsker at øge din viden og dine kompetencer i at gennemføre og facilitere forbedringsarbejde.

Forbedringsarbejdet foregår i tæt samarbejde med et lokalt og gerne multidisciplinært team i praksis.

Som forbedringsagent kan du:
– sætte systematiske ambitiøse mål
– anvende metoder til at afprøve nye arbejdsgange
– måle forbedringer systematisk og hyppigt
– lede forbedringsarbejde og eliminere barrierer
– accelerere implementering
– anvende metoder til at sprede forbedringer og fastholde opnåede resultater

Det praktiske
Uddannelsens opbygning:
Uddannelsen strækker sig over 10-12 måneder, hvor deltagerne gennemfører et mindre forbedringsprojekt i egen organisation. Uddannelsen inkluderer vejledning i projektet og metoderne ud fra otte afleveringer, tre seminarer af 2-3 dages varighed samt en serie webkonferencer. Til uddannelsen hører pensum med en del litteratur bl.a. på engelsk.

Arbejdet med projekt samt forberedelse betyder, at deltagerne skal regne med at sætte 5-10 timer af ugentligt.

Ved tilmelding skal sendes minimum et forslag til et velegnet projekt, der kan gennemføres på de 10-12 måneder, uddannelsen varer. I løbet af uddannelsen skal du aflevere 8 opgaver, hvor du løbende skal beskrive status for eget forbedringsprojekt.

For at modtage et uddannelsesbevis forventes det, at man deltager i alle uddannelsesaktiviteter.

Pris:
35.000 Kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer forplejning under samlinger, middag samt overnatning på samlingerne.

Prisen dækker ikke transport til samlingerne.

Yderligere information
Ved spørgsmål vedrørende det faglige indhold af uddannelsen kan du kontakte chefkonsulent Hanne Miang på mail: hem@patientsikkerhed.dk

Ved spørgsmål omkring praktiske forhold, fx tilmelding, kan du kontakte projektkoordinator Ditte Hartmann på mail: dsh@patientsikkerhed.dk

Holdstart
Næste hold (32) starter forår 2023.

Læs mere og tilmeld dig Forbedringsagentuddannelsen, hold 32

 

Billede

En forbedringsagent kan:

  • Sætte systematiske ambitiøse mål
  • Anvende metoder til at afprøve nye arbejdsgange
  • Anvende data og måle forbedringer systematisk og hyppigt
  • Lede forbedringsarbejde og eliminere barrierer
  • Anvende metoder til at sprede forbedringer og fastholde opnåede resultater
  • Accelerere implementering

"Antagelser rykker ikke...

...men bruger man data, kan man virkelig skabe forbedringer"

Susanne Lund, afdelingssygeplejerske

"I have not failed...

...10.000 times. I found 10.000 ways not to do it! Uddannelsen har givet mig den viden og forståelse, der skal til i forhold til at vælge, igangsætte, implementere og fastholde nye fremtidige projekter."

Sarah Bodekær Hansen, specialsygeplejerske

"Takk for...

...et strålende 'skoleår' – Da er det bare å keep up the good work."

Bodil Bøe Bettum, enhetsleder

Metoder

Forbedringsagentuddannelsen tager udgangspunkt i den velafprøvede ”Model for Improvement” (Forbedringsmodellen).

Uddannelsen giver deltagerne kompetencer til at arbejde med Forbedringsmodellen. Det betyder bl.a. anvendelse PDSA-tests: løbende afprøvninger af nye tiltag i arbejdet, med tilpasning til lokale forhold.

Forbedringsmodellen er udviklet i USA hos IHI (Institute for Healthcare Improvement) globale pionerer inden for kvalitet og patientsikkerhed.

Metoderne læres bedst ved brug i praksis, derfor arbejder deltagerne under uddannelsen med et forbedringsprojekt i egen organisation, der skal forbedre kvaliteten for patient eller borger.

Arbejdet med Forbedringsmodellen er i tråd med det nye nationale kvalitetsprogram, der sætter mål for det samlede sundhedsvæsen.

Desuden er deltagernes forbedringsarbejde datadrevet. På uddannelsen arbejdes der med statistisk proceskontrol og læring om, hvordan arbejdet med tidstro data i seriediagrammer kan understøtte forbedringer og anvendes i forbedringsarbejdet.

Billede
Billede
Billede
Billede

Netværk for forbedringsuddannede

På initiativ af Dansk Selskab for Patientsikkerhed er der oprettet et netværk for sundhedsprofesionelle, der har afsluttet enten Forbedringsagentuddannelsen, IHI’s improvement advisor-uddannelse eller Scottish Patient Safety Programme (SPSP) Fellowship

Formålet er at give deltagerne et forum, hvor de kan vedligeholde og videreudvikle forbedringskompetencerne, når deres uddannelsesforløb er slut.

Uddannede forbedringsagenter danner netværk

Ønsker du at deltage i netværket kontakt venligst sundhedsfaglig chef Vibeke Rischel, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.