Forbedringsledelse

Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med forbedringer. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt. Med uddannelse i forbedringsledelse får du kendskab til og erfaring med redskaber, der kan hjælpe dig i ledelsen af forbedringsarbejde, så du forstår din rolle dit ansvar som leder.

Til dig, der:
Er leder med dagligt driftsansvar, der
ønsker at forbedre dine kompetencer til at støtte og levere forbedringsarbejde. Forløbet er rettet mod ledere i organisationer (regioner og kommuner). Ingen forudgående kendskab eller erfaring med forbedringsmetoder er påkrævet for deltagelse.

Med uddannelse inden for forbedringsledelse kan du:
– lede lokalt forbedringsarbejde inden for eget ledelsesområde med brug af data
– understøtte og sikre fremdrift i forbedringsarbejdet
– anvende Forbedringsmodellen, herunder PDSA til at afprøve nye arbejdsgange
– måle forbedringer systematisk og hyppigt over tid

Det praktiske
Uddannelsens opbygning:
PS!mprove tilbyder et intensivt 14-ugers forløb for mellem- og teamledere, der skal stå i spidsen for kvalitets- og forbedringsarbejde tæt på patienten og borgeren. Forløbet er opdelt i tre moduler, der hvert indeholder et læringstræf samt en mellemliggende periode med hjemmearbejde i form af konkrete praktiske øvelser i eget ledelsesområde.

Metoderne er internationalt anerkendte og anvendt bredt i det danske sundhedsvæsen.

Hjemmearbejdet tager udgangspunkt i en konkret problemstilling eller arbejdsgang fra det ledelsesområde, som deltageren ønsker at forbedre. En hjemmeopgave kan f.eks. være at udarbejde en arbejdsgangsanalyse eller udføre egne PDSA-afprøvninger. Gennem hele forløbet danner deltagernes egne cases udgangspunkt for drøftelser og læring i hele forløbet.

Pris:
Prisen afhænger af antallet af deltagere.

Kontakt os, hvis I er interesserede i at høre mere om uddannelsen.

Yderligere information
Ved spørgsmål vedrørende pris og form på forløb kan du kontakte projektchef Liv Skøtt på mail lns@patientsikkerhed.dk

Ved spørgsmål vedrørende det faglige indhold af uddannelsen kan du kontakte chefkonsulent Rikke Hollesen på mail rh@patientsikkerhed.dk

Hør, hvad nogle af deltagerne på Forbedringsledelse har fået ud af forløbet.