Kursus i Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM)

På kurset i Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM) får du hjælp til at forstå, hvorfor utilsigtede hændelser kan ske, selvom der ikke er sket en fejl, og hvordan arbejdet kan understøttes, så endnu flere ting går godt. Du lærer at anvende FRAM-metoden til at forstå det daglige arbejde, som det faktisk udføres i al sin kompleksitet i sundhedsvæsenet. Metoden er en internationalt anerkendt metode, der bruges i en bred vifte af industrier og organisationer i og udenfor sundhedsvæsenet.

Til dig, der:
For eksempel er riskmanager, risikomanager, risikoansvarlig, kvalitetskoordinator, konsulent, leder og klinisk personale, der arbejder med at øge patientsikkerheden i de daglige rutiner.

Med kurset i FRAM har du:
– fået en indsigt i forståelsesrammen vedr. komplekse systemer og FRAM. En forståelsesramme som relaterer sig til det daglige arbejde – det som normalt går godt – og fokuserer på de tilpasninger der er nødvendige for at nå et acceptabelt resultat.
– lært at anvende metoden, Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM), til at beskrive og forstå, hvordan det daglige arbejde faktisk udføres og under hvilke vilkår.

Det praktiske
Uddannelsens opbygning:
Kurset består af 3 undervisningsdage.

Pris:
6.200 kr. ekskl. moms.

Prisen dækker 3 kursusdage inkl. forplejning samt kursusmateriale.

Yderligere information:
Ved spørgsmål omkring praktiske forhold, fx tilmelding, kan du kontakte projektkoordinator Ditte Hartmann på mail: dsh@patientsikkerhed.dk.

Holdstart: april 2023 – læs mere og tilmeld dig

Interview med en tidligere kursusdeltager