Deltagerne på årets Patientsikkerhedskonference kunne gå hjem med viden om de nyeste metoder og erfaringer. Foto Adam Sund

10 år med forbedringer: Årets konference var tilbage- og fremadskuende

Flere end 500 sundhedsprofessionelle blev præsenteret for de nyeste metoder og erfaringer fra danske og internationale oplægsholdere, da de deltog i Patientsikkerhedskonferencen 2017.

Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

– Vi er nået langt med patientsikkerheden, men der er stadig plads til forbedringer.

Sådan sagde Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, i sin keynote på årets Patientsikkerhedskonference. Dermed skød hun to dages konference i gang, der pegede fremad mod nogle af de udfordringer i forhold til patientsikkerhed, som vi vil imødegå i og på tværs af sektorer.

Hendes keynote markerede 10 års forbedringsarbejde – rejsen fra Operation Life til det nationale kvalitetsprogram – men var mest af alt fremadskuende. Samme budskab gennemsyrede konferencens mange forskellige sessioner og workshops, som alle bidrog med ny viden og leverede konkrete bud på, hvordan man kan løse de komplekse udfordringer, som vi møder i dag og i fremtiden.

Voxpop: Indtryk fra deltagerne

Der blev blandt andet afholdt en workshop om patientsikkerhed de første 24 timer af indlæggelsen, en session om teknologi i sundhedsvæsenet og en session om ulighed i sundhed, hvor blandt andre professor og overlæge Morten Sodemann fra Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital, offentliggjorde sin nye rapport om fejlbehandling af patienter med anden etnisk baggrund.

Konferencen fik et internationalt præg i kraft af blandt andre skotske John Harden, National Clinical Lead for Quality & Safety, som i sin keynote fortalte om 10 års forbedringsarbejde i Skotland.

For 10 år siden var tryksår en uundgåelig komplikation – i dag er det en skade, vi sagtens kan forebygge

Deltager: Jeg vil dele den ny viden med mine kolleger
Flere af konferencens deltagere gav udtryk for, at de fik viden med sig hjem, som de kan bruge i deres daglige forbedringsarbejde.

– Patientsikkerhedskonferencen er inspirerende og giver idéer til forandringer og forbedringer i egen praksis. Nu vil jeg gå hjem og dele det med mine kolleger, sagde Louise Lund-Møller, centerleder i Roskilde Kommune.

Konferencen tiltrækker både deltagere fra den primære og sekundære sektor, og det oplevede flere af deltagerne som en styrke, da det gav dem mulighed for at sparre med hinanden på tværs af sektorer. Sessionen om patientsikkerhed i sektorovergangene satte netop fokus på, hvordan man kan skabe sammenhæng og højne patientsikkerheden i sektorovergangene.

– Jeg har fået et større indblik i arbejdsgangene på sygehusene og en forståelse for, hvor vigtigt det er, at vi snakker sammen på tværs af sektorerne. Vi skal bruge hinanden og dele viden i langt højere grad. Derfor betyder netværksdelen meget for mig. Det er rart, at der er tid til at opsøge og spørge hinanden om løsninger og idéer, sagde Line Thatt Jensen, chefkonsulent i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.

Alle præsentationer fra konferencens keynotes, sessioner og workshops er tilgængelige på Patientsikkerhed.dk.

Dansk Selskab for Patientsikkerheds årsberetning 2016

 

24. april 2017

Patient17