Projekt I sikre hænder reducerer antallet af tryksår, medicinfejl, fald og infektioner i ældreplejen med det formål at give borgerne en mere sikker pleje og behandling.

19 kommuner deltager i I sikre hænder, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag.

Besøg I sikre hænders hjemmeside
Tavlemøde

14 nye kommuner er klar til forbedringer i ældreplejen

De 14 nye kommuner i projekt I sikre hænder – hvis navne blev offentliggjort i begyndelsen af juni 2016 – glæder sig til at tage fat på arbejdet med at reducere antallet af tryksår og medicinfejl i ældreplejen. Den 23. november deltager de øverste ledere og projektlederne i de nye kommuner i et forberedende seminar, hvorefter forbedringarbejdet for alvor går i gang i starten af 2017.

Du kan læse reaktioner fra nogle af kommunerne her.

Allerød Kommune
– Jeg glæder mig over, at Allerød Kommune kommer til at arbejde videre med erfaringerne fra I sikre hænder. Ikke fordi kommunen halter i sin ældrepleje, men fordi der altid er plads til at lære noget nyt. Systematikken gør, at man måske kan se noget andet. Man kan blive lidt blind på egne prioriteringer, men der er jo ingen, der bevidst gør noget ikke-godt, siger Lisbeth Pedersen, sundhedschef i Allerød Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

Brøndby Kommune
– Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang og til at få værktøjerne og data til at lægge formodninger og antagelser fra os og i stedet få konkret viden – en viden om hvad der rent faktisk skal til for, at vi kan undgå fejl og dermed øge kvaliteten af den pleje, borgerne får. Ved at indføre en struktureret arbejdsmetode, der er baseret på lokale data og med en ledelse, der giver det stor opmærksomhed, vil det også kunne øge medarbejdernes engagement og faglige stolthed, siger Lene Nilsson, sundhedsfaglig konsulent i Brøndby Kommune, til avisen Sydkysten Nord.

– Som politikere er vi naturligvis meget optagede af, at borgere får en god og sikker pleje – og vi ved, at der særligt på områder som for eksempel medicingivning, kan være risiko for, at noget går galt. Ældreområdet arbejder løbende med at kvalitetssikre og forbedre deres ydelser, og I sikre hænder kan give nogle gode redskaber hertil. At vi allerede på nuværende tidspunkt som politikere har stor tillid til vores medarbejdere også på dette område, betyder jo ikke, at det ikke er muligt at gøre det mere sikkert, siger Per Jensen, formand for social- og sundhedsudvalget i Brøndby Kommune, til avisen Sydkysten Nord.

Greve Kommune
– Det er menneskeligt at lave fejl, men samtidig må vi altid gøre alt, hvad vi kan, for at undgå fejl. Det her projekt har vist, at det kan lade sig gøre at gennemføre mange hundrede dage i en kommune uden tryksår eller fejl i medicingivningen, og det vil vi gerne lære af, siger Liselott Blist, formand for social- og sundhedsudvalget i Greve Kommune og Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, til Dagbladet Køge.

Helsingør Kommune
– Personligt ser jeg det som en stor gevinst, at vi kan arbejde endnu mere systematisk med at imødegå de nævnte problemstillinger. Det vil være en forbedring for den enkelte borger i forhold til behandling og pleje. Og det vil være med til at imødegå den store udfordring, vi lige som andre kommuner har i forhold til de hurtigt hjemsendte patienter fra hospitalet. Vi gør allerede meget for at undgå genindlæggelser, siger Stella Hansen, direktør i Helsingør Kommune, til Helsingør Dagblad.

Silkeborg Kommune
– Vi er meget glade for at komme med i ordningen og kunne tage de nye arbejdsgange og erfaringer ind i ældreplejen, siger Inge Bank, ældrechef i Silkeborg Kommune, til Midtjyllands Avis.

Aarhus Kommune
– Jeg er meget begejstret for, at Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune nu bliver en del af I sikre hænder. Vi er i forvejen godt med i bekæmpelsen af tryksår og fejl i medicingivningen, bl.a. gennem kompetenceudvikling af medarbejderne, og jeg er sikker på, at vi både kan bidrage konstruktivt til projektet, og at det vil give vores medarbejdere et skud ny inspiration, siger rådmand Jette Skive (DF).

10. august 2016

I sikre hænderNyheder