Projekt I sikre hænder giver borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling blandt andet ved at reducere antallet af tryksår, medicinfejl, fald og infektioner.

18 kommuner deltager i I sikre hænder, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag.

Besøg I sikre hænders hjemmeside

Bostedet Grønningen i Thisted Kommune har opnået 963 dage uden medicinfejl.

963 dage uden medicinfejl på bosted

Med metoderne fra I sikre hænder er Bostedet Grønningen i Thisted Kommune gået fra pille-dosering i papirrod til en sikker proces med inddragelse af beboerne.

Af Eva Rose Waldorff og Julie Kofoed, kommunikationskonsulenter, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

I 2013 blev I sikre hænder en del af hverdagen for personalet på bostedet Grønningen i Thisted Kommune. De ønskede sig en mere sikker proces for medicinering, og det fik de.

– Tidligere sad vi og doserede på et bord midt i papirer, opkald og forstyrrelser. Nu har vi en sikkerhed i, at den medicin, vi giver, er den rigtige. Det véd vi, for vi har målt på det, siger Mette Kirk, social- og sundhedsassistent og projektkoordinator på Grønningen.

Helt præcist har Grønningen opnået 963 dage uden medicinfejl ved hjælp af forbedringsmetoder i I sikre hænder, hvor kernen er, at personalet selv identificerer brister i patientsikkerheden og på den baggrund udvikler ideer til mere systematiske arbejdsgange, der forebygger bristerne og sikrer, at borgerne får den rette behandling hver gang.

Læs mere om I sikre hænders medicinindsats

Personaletoilettet blev inddraget
Bag de 963 dage ligger et hårdt arbejde med at kigge arbejdsgangene igennem, give personalet undervisning i medicinhåndtering og skabe sikre fysiske rammer. For eksempel inddrog de personaletoiletterne og lavede et rum, hvor der var tilstrækkelig hyldeplads til medicinen, og medarbejderne kunne dispensere medicin i ro. Derudover har personalet tjeklister, som skal skabe mere systematiske arbejdsgange.

– Vi laver stadig justeringer og forfiner, hvordan vi gør tingene. Det bliver vi ved med, for omstændigheder ændrer sig jo, forklarer Mette Kirk:

– Alle i personalegruppen kan være med til at komme med forslag til tilpasninger og justeringer. For eksempel ændrede vi ordlyden på en af tjeklisterne, da det var for langt til, at vi kunne nå at læse det i hverdagen. Det giver alle et ejerskab over de forskellige tiltag.

Beboerne tager medansvar
En anden stor forandring, Grønningen har gennemgået, er, at beboerne i høj grad inddrages i behandlingen og tager medansvar for deres medicinhåndtering. De er blevet mere opmærksomme på, hvordan medicinen mærkes, hvad den gør ved dem, og om de kan klare sig med mindre. Nogle af beboerne har i samarbejde med læger og psykiatri fået reguleret deres dosis.

– Det er nogle helt andre snakke, vi har med beboerne nu, siger Mette Kirk.

Beboerne skal blandet oplyse deres cpr.nr., inden de får udleveret medicin. På den måde sikrer personalet sig, at den rigtige person får det rigtige medicin. Det er blevet en naturlig fast procedure på bostedet, og det gør beboerne trygge at vide, at personalet har styr på medicinen.

– En af vores beboere, der tidligere slet ikke vidste, hvad han fik, blev helt anderledes bevidst om sin medicin. Han kunne sige sit cpr.nr. og ”jeg skal have fem piller”. Hvis en pille havde ændret farve, så spurgte han: ”Hvorfor ser den sådan ud? Det plejer den ikke”, fortæller Mette Kirk.

Læs om I sikre hænders indsats på botilbud

Et løft i kvaliteten på bostederne
Grønningen er langt fra det eneste bosted i Thisted, som har opnået bemærkelsesværdige resultater til gavn for beboerne. I 2016 have 10 ud af kommunens 12 bosteder som minimum haft 300 dage uden medicinfejl, der kræver lægekontakt.

– Hele kommunens socialområde har fået et kompetenceløft af at være med i I sikre hænder, Susanne Boutrup, leder af Handicap- og Psykiatriafdelingen i Thisted.

Udover I sikre hænder har nogle medarbejdere på bostederne deltaget i Dansk Selskab for Patientsikkerheds forbedringsagentuddannelse, hvor man får kompetencer til at iværksætte og lede ambitiøst forbedringsarbejde. Tovholderne på I sikre hænder og forbedringsagenterne har løbende mødtes.

Læs mere om forbedringsagentuddannelsen

– Netværksdelen er vigtig. De har alle fulgt med i hinandens resultater, og det holder motivationen oppe, siger Susanne Boutrup.

Ved udgangen af 2015 sluttede den del af I sikre hænder, som foregik på bosteder i kommunerne Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg, men flere af dem har efterfølgende fortsat kvalitetsarbejdet ligesom Thisted.

26. september 2017

I sikre hænderNyheder