Afprøvning på Hospitalsenheden Horsens. Ved indlæggelsen får patienterne udleveret en iPad, hvor de bliver guidet igennem en lang række spørgsmål, dels om deres stamdata, alder, køn osv. og dels om deres symptomer.

Akutte patienter skriver selv indlæggelsesjournal

Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens afprøver et nyt system, hvor patienterne selv indtaster deres symptomer og grundoplysninger ved indlæggelsen. Systemet er et godt supplement til den sædvanlige lægejournal

Det giver mening for patienterne. Lægerne kan spare tid på dokumentation. Og journalen giver en mere komplet og nuanceret beskrivelse af patientens symptombillede. Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens afprøver en ny patientgenereret journal, og de første erfaringer er positive.

Ved indlæggelsen får patienterne udleveret en iPad, hvor de bliver guidet igennem en lang række spørgsmål, dels om deres stamdata, alder, køn osv. og dels om deres symptomer. Programmet gennemgår kroppen fra top til tå, og patienten svarer ja eller nej til udtalelser som fx: ”Jeg har hovedpine”, ”Jeg har smerter”. Desuden angiver patienten, hvor længe de eventuelle symptomer har stået på. Den patientgenererede journal sikrer, at alle patienter bliver spurgt ensartet og systematisk, uanset hvornår de bliver indlagt.

”Normalt, når vi skriver journal, er det os som læger, der tolker det, som patienterne fortæller os. Med den patientgenererede journal får vi patientens oplevelser registreret direkte. Det betyder, at vi får et mere fuldt billede af patientens symptomer. Hvor lægerne dokumenterer i gennemsnit ca. syv symptomer pr. patient, rapporterer patienterne selv 21 symptomer. Og nogle af de symptomer, som lægen ikke umiddelbart fanger, er sommetider meget relevante,” siger forskningsansvarlig overlæge Malik Khalmuratov, der er med til at udvikle og nu afprøver journalen. Han vandt for nylig poster-konkurrencen ved Patientsikkert Sygehus’ læringsseminar 10 med en præsentation af den patientgenererede journal.

Malik Khalmuratov, forskningsansvarlig overlæge, Hospitalsenheden Horsens
Forskningsansvarlig overlæge Malik Khalmuratov, Hospitalsenheden Horsens vandt for nylig posterkonkurrencen ved Patientsikkert Sygehus’ læringsseminar

Meningsfuldt for patienter og læger

Når patienten er færdig med indtastningen, præsenteres oplysningerne for lægen i en skabelon, der ligner den, som normalt bruges til indlæggelsesjournal. Malik Khalmuratov har gennemført en blindet undersøgelse, hvor hans lægekolleger på akutafdelingen har skrevet almindelig journal på patienterne uden at vide, at patienterne også indtastede den patientgenereret journal. Bagefter har man så kunnet sammenligne de to journaler. Lægerne på afdelingen er positive over for det nye system og har bidraget med kommentarer med henblik på forbedringer.

Afprøvning ved over 100 indlæggelser viser, at patienterne har let ved at udfylde journalen. Det tager i gennemsnit 33 minutter. Patienterne oplever processen som meningsfuld. De oplever, at de bruger ventetiden i akutmodtagelsen fornuftigt, og giver udtryk for, at det forbereder dem godt til den efterfølgende lægesamtale.

”Selvfølgelig er det nødvendigt, at patienten er vågen, habil og relevant. Men de fleste patienter har let ved at bruge systemet. Den ældste, der har deltaget i afprøvningen, var 85 år,” siger Malik Khalmuratov. For de ældre aldersgrupper tager indtastning dog typisk lidt længere tid.

På længere sigt, når systemet er gennemprøvet og tilrettet, er det planen, at den patientgenererede journal kan føde data ind i hospitalets elektroniske patientjournal. Ved indlæggelsessamtalen vil lægen kunne bruge den patientgenererede journal som udgangspunkt og dermed få frigjort tid til patientkontakt fremfor dokumentation.

 

12. december 2016

Nyheder