_38A0032-Edit

Behov for bedre inddragelse af pårørende

Pårørende til patienter kan og vil spille en langt mere aktiv rolle – udover at komme med blomster og chokolade. Det viser ny landsdækkende undersøgelse. I forlængelse af undersøgelsen lancerer TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed ny pårørende-kampagne.

Knap halvdelen af pårørende oplever sig ikke lyttet til eller inddraget af sundhedspersonalet, når deres nærmeste er indlagt. Til gengæld har velforberedte pårørende en bedre oplevelse med sundhedsvæsenet end uforberedte pårørende. Velforberedte pårørende oplever i højere grad at blive inddraget af personalet i de beslutninger, der skal træffes. Det viser en ny undersøgelse gennemført af DEFACTUM, tidligere CFK- Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, på vegne af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden. Læs hele undersøgelsen

– Der bliver gjort meget, men der er behov for en ekstra indsats fra sundhedsvæsenets side, hvis patienterne skal have gavn af de pårørendes store viden og ressourcer. Det viser denne undersøgelse klart, siger Ulla Astman, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og samtidig formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Ny pårørendekampagne – Godt du er der!
Nu lancerer TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed en ny kampagne, ”Hej Pårørende – Godt du er der”. Kampagnen er udviklet efter flere års tæt dialog med både patienter, pårørende og sundhedspersonale.

– Alle ønsker det bedste for patienten. Det gør de pårørende. Og det gør personalet naturligvis også. Vores undersøgelse peger på, at det er vigtigt, at patienten og den pårørende afstemmer deres forventninger og taler om, hvordan den pårørende kan støtte patienten. Med denne kampagne håber vi på at kunne stille relevante redskaber og ny viden til rådighed for alle parter, siger Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden.

Kampagnen skal blandt andet hjælpe pårørende til at tale med patienten om, hvordan den syge ønsker at få hjælp, og henvender sig til patienter og pårørende med gode råd og konkrete redskaber (se beskrivelse). Samtidig er kampagnen henvendt til sundhedsvæsenet, hvor TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed bygger videre på flere års godt samarbejde om inddragelse af patienter.

Pårørendeinddragelse kvalificerer beslutninger og behandling
Pårørende har ofte vigtig viden om f.eks. patientens symptomer eller tidligere sygdomme, der kan være relevant for sundhedspersonalet.

– Den pårørende kan sammen med patient og sundhedspersonale opnå endnu bedre forståelse for patientens samlede situation. Patienten bliver mere tryg, behandlingen bliver mere kvalificeret, og opfølgningen bliver bedre, siger Ove Gaardboe, overlæge i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Undersøgelsen viser, at halvdelen (46 procent) af pårørende i undersøgelsen, der har besøgt patienten under indlæggelsen, oplever, at de ”i mindre grad” eller ”slet ikke” blev inddraget af personalet, når der skulle træffes beslutninger. Mere end hver tredje (38 procent) oplever ”i mindre grad” eller ”slet ikke”, at personalet er interesseret i den viden, de pårørende kan bidrage med.

– Personalet vil generelt gerne lytte til de pårørende, men når så mange pårørende oplever det stik modsatte, har vi en udfordring, som skal løses, siger Ove Gaardboe.

Forberedte pårørende har større indflydelse
Pårørende, der alene eller sammen med patienten, har forberedt sig på samtaler med sundhedspersonalet, oplever ”i høj grad” at blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes om patientens behandling og pleje.

41 procent af de pårørende, der har forberedt sig, svarer, at de ”i høj grad blev inddraget”, mens det blandt de øvrige pårørende kun er 24 procent, der ”i høj grad” følte sig inddraget.

Læs mere om undersøgelsen her

Også ny besøgstidsundersøgelse og retorikundersøgelse
Du kan også se den nye undersøgelse om besøgstiderne på landets sygehuse og en ny retorikundersøgelse, dvs. en undersøgelse af stil og sprogbrug på den del af sygehusenes hjemmesider, der er henvendt til pårørende. Ligesom pårørende-undersøgelsen ligger de to øvrige undersøgelser på Hej Sundhedsvæsens pårørendeside.