Bente Ourø Rørth er oplægsholder ved session C på årets Patientsikkerhedskonferencen: Er medarbejderne ladt i stikken? Billedet er fra Patientsikkerhedskonferencen 2018.

Bente Ourø Rørth og Randi Brinckmann i Politiken: Vi har ladet sygeplejersker i stikken

Er medarbejderne ladt i stikken? Det er overskriften på Session C ved Patientsikkerhedskonferencen 2019. Blandt oplægsholderne er Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital, der i oktober svarede ja til spørgsmålet i et debatindlæg i Politiken.

Den 28. oktober 2018 bragte Politiken et debatindlæg af Bente Ourø Rørth og Randi Brinckmann under overskriften: ”Vi har ladet sygeplejerskerne i stikken”.

Bente Ourø Rørth er hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital og oplægsholder på Session C på Patientsikkerhedskonferencen, der netop stiller spørgsmålet: Er medarbejderne ladt i stikken?

Se programmet og tilmeld dig #patient19

Vi bringer her et par citater fra debatindlægget, bragt i Politiken:

”Tallene taler for sig selv. En landsdækkende undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at 40 procent af sygeplejerskerne på landets medicinske afdelinger har under to års anciennitet. Mere end halvdelen af sengeafdelingerne har problemer med at besætte ledige sygeplejerskestillinger, og mellem 80 og 100 procent af de nyansatte sygeplejersker er også helt nyuddannede. Faktisk er andelen af nyuddannede sygeplejersker på de medicinske afdelinger fem gange større end i hospitalsvæsenet som helhed.”

”For patienterne betyder fraværet af den erfarne sygeplejerske, at de mange steder mødes af nyuddannede sygeplejersker eller sygeplejersker med få års anciennitet. Godt uddannede, men uden erfaring i de komplekse forløb. Og er balancen mellem erfaring og frisk skoleviden ikke i orden, så kan kvaliteten af plejen falde, og det kan få store konsekvenser for den enkelte patient. Vi ved, at de erfarne sygeplejersker søger væk fra frontplejen, når de oplever, at de selv og arbejdslivet stagnerer fagligt, og når de for 117. gang skal lære nye kolleger op.”

”Aktuelt tester vi på hospitalerne i Nordsjælland et uddannelsesforløb til erfarne sygeplejersker, der netop skal give mere tydelige karriereveje, hvor sygeplejerskerne bliver fagligt udfordrede og bliver en endnu stærkere ressource i vores hospitalsvæsen. Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker er en kompleks størrelse, der ikke har noget quickfix, men vi er nødt til at gå i gang nu, og vi er nødt til at kigge på de erfarne medarbejdere – inden det er for sent og begynder at gå alvorligt ud over både arbejdsglæde og patienter.”

Bente Ourø Rørth og Randi Brinckmann står som fælles afsendere på indlægget i Politiken, der blev bragt den 28. oktober 2018. Randi Brinckmann er dekan for Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole.

Interview med Bente Ourø Rørth i Sundhedspolitisk Tidsskrift

5. marts 2019

Nyheder