Om projekt I sikre hænder

Målet med projekt I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en mere sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner.

Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Viborg og Thisted deltager i I sikre hænder, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag projektet. I sikre hænder løber frem til udgangen af 2016.

Om projekt I sikre hænder

Dagens Medicin uddeler Den Gyldne Skalpel til Sønderborg

Dagens Medicin uddeler Den Gyldne Skalpel til Sønderborg

Som de første i den kommunale sundhedssektor modtager Sønderborg Kommune prisen Den Gyldne Skalpel. Det sker for kommunens arbejde med at forbedre patientsikkerheden i ældreplejen.

Sønderborg Kommune har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og reducere medicinfejl i ældreplejen ved at nytænke arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i forbindelse med projektet I sikre hænder. Derfor har kommunen modtaget den prestigefyldte initiativpris Den Gyldne Skalpel, som Dagens Medicin giver for nytænkning af arbejdet med kvalitet i sundhedsvæsenet.

Dagens Medicin uddeler prisen for 14. gang, men det er første gang, den går til den kommunale sundhedssektor. I år blev prisen splittet i to. Regionshospitalet Silkeborg fik Den Gyldne Skalpel, mens Sønderborg Kommune modtog en såkaldt særpris af Den Gyldne Skalpel.

– Denne her pris skal være symbolet på, at vi ikke længere skal have tryksår i Danmark. Hverken på sygehuse eller i ældreplejen. Lad det her være afsættet for, at vi bliver det første land i verden uden tryksår, sagde Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, i sin tale til prisoverrækkelsen.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed indstillede Sønderborg Kommune til Den Gyldne Skalpel sammen med FOA og KL.

Erfaringerne skal spredes
Til at overrække prisen var blandt andre Dansk Folkepartis sundheds- og ældreordfører, Liselott Blixt.

– Det er nogle fantastiske resultater, som Sønderborg Kommune har skabt. Det her skulle gerne skabe ringe i vandet, så erfaringerne bliver bredt ud til flere kommuner. Her har Sønderborg og de fire andre kommuner i I sikre hænder en fornem opgave med at vise resten af Danmark, hvad de har gjort, siger Liselott Blixt.

I forbindelse med fordelingen af satspuljen har partierne i Folketinget netop givet en ekstra bevilling til I sikre hænder på 14 millioner. De penge skal gå til at sprede erfaringerne fra de fem kommuner i projektet til resten af det kommunale Danmark.

30. oktober 2015

I sikre hænderNyheder