PS! flytter til Frederiksberg Hospital

Dansk Selskab for Patientsikkerhed flytter til Frederiksberg

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) får nye lokaler. Pr. 22. september flytter kontoret og PS!’ knap 30 medarbejdere til Frederiksberg Hospital. Siden stiftelsen i 2001 har PS! haft til huse på Hvidovre Hospital, men i forbindelse med nybyggeri får Hvidovre nu brug for pladsen.

”Vi glæder os til at fortsætte vores indsats for patientsikkerheden med fornyet energi i de nye omgivelser. Ligesom hidtil vil sekretariatet være base for projekter og samarbejder over hele landet,” siger PS!’ direktør Inge Kristensen. På Frederiksberg Hospital placerer PS! sig i et miljø af organisationer, der arbejder med tilgrænsende områder, fx Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse, Tværsektoriel forskningsenhed, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed samt Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP).

Tak til Hvidovre og Region H

Hvidovre Hospital og Region Hovedstaden har gennem mange år stillet lokaler til rådighed for PS!, og det har været en vigtig forudsætning for udviklingen af PS!’ arbejde.

”Tak til Hvidovre Hospital for deres værtskab. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med hospitalet gennem årene, et samarbejde som også fortsætter, selv om vi flytter,” siger Inge Kristensen.

PS! er en selvstændig organisation, som arbejder for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Det sker med afsæt i et moderne og personcentreret patientsikkerhedsbegreb. Alle relevante parter – patientforeninger, sundhedspersonale, apoteker, medico- og medicinalindustrien, kommuner og regioner – er repræsenteret i PS!’ bestyrelse. Dermed udgør PS! en stærk organisatorisk ramme i arbejdet for at skabe en højere grad af sikkerhed, tryghed, effektivitet og sammenhæng for patienterne. Hele tiden og for alle.

Ny adresse, gældende fra 25. september

Dansk Selskab for Patientsikkerhed
c/o Frederiksberg Hospital, vej 8, indgang 1, 1. sal
Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg

 Nyt hoved-telefonnummer: 82 82 82 46

Her bor vi fra 25. september

Medarbejderne træffes på eksisterende mobilnumrene, mens lokalnumrene lukkes

Email-adresser uændrede

Fredag den 22. september er kontoret lukket, men medarbejderne kan træffes på email og mobiltelefon.

 

22. august 2017

Nyheder