International forskning tyder på, at redskaber, der fremmer dialog mellem patient og behandler, har størst effekt hos ressourcesvage patienter.

Her kan du downloade redskabet:

Godt du spør'
GDS_logo_transp

Dialog-redskaber hjælper ressourcesvage patienter mest

International forskning tyder på, at redskaber, der fremmer dialog mellem patient og behandler, har størst effekt hos ressourcesvage patienter. Det er konklusionen på en oversigtsartikel, der blev offentliggjort tidligere i år i et anset videnskabeligt online tidskrift. Redskaber som fx spørgeguiden Godt du spør’, udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, kan dermed være med til at udligne forskel i behandling mellem svage og stærke patienter.

En analyse fra Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA, omtalt i Politiken mandag, viser at ressourcestærke patienter ofte får bedre behandling end svage patienter på de danske sygehuse. Analysen omfatter 32.000 apopleksipatienter og 11.000 patienter med hjertesvigt fra 2010 til 2012. Der foregår tilsyneladende en forskelsbehandling, så de svageste og mest udsatte patienter modtager ringere behandlingskvalitet end de rigere og mere veluddannede.

Svage patienter får mindre hjælp

Patienter skal spørge, til de får svar

“Det er selvfølgelig sundhedsvæsenets ansvar at sørge for, at alle patienter modtager relevant behandling, og CASA-undersøgelsen understreger, hvor presserende det er, at sundhedsvæsenet arbejder med forbedringer generelt. En af vejene til forbedring er øget patientinvolvering, og her kan hjælpemidler som Godt du spør’ være med til at ruste patienterne og de pårørende til at engagere sig, ” siger direktør Beth Lilja, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Den internationale oversigtsartikel har kigget på i alt 19 forskellige studier, hvor man har undersøgt effekten af forskellige redskaber, såsom video, trykte materialer, patientundervisning og computerbaseret information til patienter, der står over for valg af behandling.

Undersøgelsen tyder på, at dialogredskaberne øger viden og tillid til egne beslutninger samt mindsker følelse af usikkerhed omkring beslutninger, og at effekten er større hos ressourcesvage patienter end hos de ressourcestærke.

Forskerne pointerer dog, at resultaterne skal tolkes med forsigtighed, da de 19 studier var af varierende kvalitet.

Undersøgelsen, der er offentliggjort i tidskriftet PLOS ONE.

3. november 2014

NyhederViden