Kapacitetskonference på Slagelse Sygehus

Enkle metoder reducerer overbelægning på sygehuse

Der kan gøres noget ved problemerne med overbelægning og patienter på gangene på de danske sygehuse. Det viser en erfaringsopsamling fra projektet ’Sikkert Patientflow’, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner og TrygFonden står bag.

Hent Sikkert Patientflows erfaringsopsamling

Overbelægning på sygehuse skader sikkerheden for patienterne og arbejdsmiljøet for personalet. Men i projektet Sikkert Patientflow har 12 akutsygehuse skabt mere sikre og sammenhængende forløb for patienterne, og det har eksempelvis reduceret antallet af patienter på gangene på Slagelse Sygehus markant.

– Årsagen til de gode resultater er, at sygehusene har fået nogle metoder, som gør dem i stand til bedre at forudsige udskrivelse og indlæggelse af patienter samt tilpasse ressourcer, så der ikke opstår flaskehalse og dermed unødig ventetid for patienternes videre færd gennem sygehuset, forklarer Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Sundhedsminister vil udbrede flowkoordinatorer

– Vi er glade for at se, at metoderne i projekt Sikkert Patientflow virker og skaber resultater. Vi håber, at flere sygehuse vil tage metoderne til sig. Det er vejen mod et bedre sundhedsvæsen for patienterne, siger programchef i TrygFonden, Mette Meldgaard.

Læs mere om metoderne i Sikkert Patientflow

Tavlemøder skaber overblik
Konkret arbejder de 12 akutsygehuse med at afholde korte, daglige tavlemøder på afsnitsniveau og kapacitetskonferencer på sygehusniveau. På tavlemøderne danner de sundhedsprofessionelle sig et overblik over, hvilke patienter der er klar til udskrivelse, og hvilken information de skal have i forbindelse med udskrivelsen. På kapacitetskonferencen danner de sundhedsprofessionelle og ledelsen sig et overblik over sygehusets samlede kapacitet og imødegår eventuelle problemer med overbelægning i nogle afsnit.

– Metoderne har skabt gode resultater på amerikanske sygehuse, og vi ser klare tegn på, at det også gælder på flere af de danske sygehuse. Praktiske løsninger som daglige tavlemøder og hurtige møder om sygehusets kapacitet kan faktisk mindske belægningsproblemerne, og på den måde skaber sygehusene bedre forhold for patienterne og et bedre arbejdsmiljø. Det handler om at bruge de erfaringer om indlæggelser og udskrivelser, som sygehusene i forvejen gør sig, så vi giver både patienter og personale de bedste forhold, siger Ulla Astman (S), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Se pressemeddelelse fra Danske Regioner:
Sygehuse med overbelægning håber på en særlig indsats

– Vi har nu udgivet en rapport med erfaringer fra projekt Sikkert Patientflow og håber, at andre sygehuse vil tage metoderne til sig. Næste skridt kan være at afprøve metoderne i ambulatorier, så patienterne ikke skal vente og bekymre sig unødigt, siger Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

21. december 2015

NyhederSikkert Patientflow