International Forum

Rabat for danskere ved International Forum

International Forum on Quality & Safety in Healthcare er den centrale internationale konference for kvalitet, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde. I år kommer konferencen til København, og som dansker kan du få rabat.

Læs mere om konferencen og muligheder for rabat.

Både det internationale og det danske patientsikkerhedsarbejde har de seneste 20 år i høj grad udviklet sig i regi af International Forum. Nye tendenser inden for kvalitet og patientsikkerhed diskuteres og defineres her, og konferencerne fungerer som et fælles internationalt reference- og mødepunkt.

Typisk deltager mere end 3.000 mennesker fra mere end 70 forskellige lande, og der er altid en stor dansk delegation. I år, hvor konferencen afvikles på dansk grund, tegner alt til, at interessen vil være særligt stor.

Konferencen afholdes en gang om året i skiftende europæiske byer (og en gang om året i Asien). Det er IHI/Institute for Healthcare Improvement og BMJ, der står bag konferencen, uanset hvilket land den afholdes i.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed indgår i et strategisk partnerskab med IHI/Institute for Healthcare Improvement, der står som en af de to arrangører bag konferencen – bl.a. på den baggrund er det formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Karin Friis Bach, der samtidig er formand for den danske Programme Advisory Committee.

Det er konferencearrangørerne, der træffer alle beslutninger vedrørende arrangementet, men den danske Programme Advisory Committee har løbende leveret input til både programmet og de Experience Days (site visits), som konferencen også byder på. Samtidig har PAC generelt medvirket til at udbrede kendskabet til konferencen blandt relevante danskere organisationer og personer.

International Forum on Quality & Safety in Healthcare fungerer som et unikt udstillingsvindue for danske resultater og viden inden for sundhedsområdet. Samtidig udgør dette forum en særlig mulighed for at netværke og søge international viden og inspiration.

7. januar 2020

Nyheder