Telemedicin

Første større bevilling til coronaforskning i det primære sundhedsvæsen

Forskere fra Aarhus Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus skal sammen med bl.a. Dansk Selskab for Patientsikkerhed undersøge, hvordan den virtuelle lægekonsultation kan forbedres i kampen mod coronavirus. Projektet støttes med 4,3 millioner kroner fra Innovationsfonden.

Innovationsfonden har netop bevilget 4,3 millioner kroner til forskning i forskellige aspekter af videokonsultationer i almen praksis – et projekt, som professor Per Kallestrup og projektkoordinator Ulrik Bak Kirk står i spidsen for. Bevillingen er den første større satsning på coronarelateret forskning i den primære sundhedssektor.

Coronapandemien har med et trylleslag introduceret det virtuelle venteværelse og videokonsultation i almen praksis via appen ‘Min læge’ for at begrænse smittespredning. Men hvordan forbereder læge og patient sig bedst til en virtuel konsultation? Kan lægen undersøge symptomerne tilstrækkeligt på distancen? Og hvordan er sikkerheden med den nye teknologi? Det er blot nogle af de spørgsmål, som bliver belyst i projektet, der forventes at løbe frem til foråret 2021.

– Vi er begejstrede for at bidrage til dette projekt med vores særlige viden og kompetencer. Vi ser frem til at undersøge kvaliteten, patientsikkerheden og potentialet for den digitale fremtid, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Rapporten fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Patientsikkerhed og telemedicin

Læs blog: Videokonsultationer hitter under corona – men pas på patientsikkerheden

Region Hovedstadens Enhed for Aktiv Patientstøtte har stor erfaring i video- og telefonsamtaler med patienter, også i vanskelige situationer. Erfaringen er, at gode video- og telefonsamtaler andet end teknik, og at man kan lære at føre gode sundhedsdialoger virtuelt. Enheden er på vej med en guide, der i koncentreret form beskriver den læring og de kompetencer, der er værdifulde og effektive i disse situationer.

Enheden for Aktiv Patientstøtte

Se den nye guide

Løft til det almenmedicinske område

Per Kallestrup er professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og praktiserende læge i Skødstrup. Også han er begejstret for bevillingen:

– Den nye bevilling giver et løft til hele det almenmedicinske område. Vi får blandt andet mulighed for at undersøge, hvordan de videokonsultationer, som allerede er indført i almen praksis på grund af COVID-19, påvirker relationen mellem læge og patient. Vi får også viden om, hvor vi skal sætte ind, hvis vi vil gøre det endnu bedre.

Stærke samarbejdspartnere

Projektet udføres i tæt samarbejde med forskningsenhederne i almen praksis på universiteterne i Aalborg, Odense og København, og de øvrige partnere er European Society for Quality and Safety in Family Practice (EQuiP), Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Coping Minds ApS og softwareudviklingsfirmaet Trifork Public.

– Vi tror på, at det brede offentligt-private partnerskab mellem praktiserende læger, forskere, virksomheder og civilsamfundsaktører kan facilitere digitaliseringen af fremtidens almen lægepraksis. Den nye bevilling sætter et stærkt digitalt sundhedsaftryk på det almenmedicinske forskningslandkort, siger Ulrik Bak Kirk, som leder indsatsen Digital Sundhed på Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus.

Bevillingen på i alt 4.311.632 kr. er fra puljen ‘Grand Solutions’ under Innovationsfonden.

28. april 2020

Nyheder