Jan Mainz, professor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitetshospital, er formand for den nationale forskningskomité for International Forum on Quality and Safety in Healthcare. Her ses han ifm. lancering af bogen “Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19” i september 2021.

Forskning får sit eget spor på international patientsikkerhedskonference – call for abstracts er åbent for innovative idéer, der kan styrke evidensen

International Forum vil bringe forskere og sundhedsprofessionelle sammen, så den nyeste viden om sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet kan være med til at skabe forbedringer for borgere og patienter. Call for abstracts er åbent indtil 21. februar.

Af Annelene Højvang Larsen

Når International Forum on Quality and Safety in Healthcare kommer til København den 15.-17. maj 2023 er det med et øget fokus på forskning og forbedringsvidenskab.

The Improvement Science Symposium har tidligere haft sit eget endagsprogram på den internationale konference, men i år bliver programmet udvidet og indgår som en del af den øvrige konference med sessioner over begge dage.

Formålet er at bringe forskere og sundhedsprofessionelle sammen for at diskutere, hvordan den nyeste evidensbaserede viden og forskning kan bidrage til at skabe forbedringer for borgere og patienter.

– Det er utroligt vigtigt at få koblet ny viden og forskning med det forbedringsarbejde, der finder sted i sundhedsvæsenet. Det er først, når vi får implementeret nye løsninger og forbedringer, at det kommer patienter og borgere til gode. Vi har brug for at finde nye løsninger i et presset sundhedsvæsen, og derfor er det godt set, at det også skal fylde mere på International Forum, siger PS!-direktør Inge Kristensen, der sidder med i konferencens internationale programkomité.

Læs mere om Improvement Science Symposium på BMJ’s hjemmeside for International Forum 

Call for abstracts til Improvement Science Symposium

Som del af det videnskabelige spor vil der være præsentationer af både inviteret og indsendt arbejde.

BMJ og IHI, der står bag konferencen, søger nu eksempler på innovative idéer, der kan blive præsenteret på konferencen. Det er desuden planen at inkludere de abstracts, der optages, i et særtillæg til BMJ Open Quality, som er et peer reviewed tidsskrift, der beskæftiger sig med forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet.

Temaet for International Forum i København er ”Adapting to a changing world: equity, sustainability and wellbeing for all”.

Der er valgt 3 temaer for Science Symposium, men abstracts behøver ikke at begrænse sig til dem:

 • The Science of Workforce and Patient Safety
 • The State of Improvement Science
 • The Science of Delivering Equity and Sustainability

Formatet kan både være korte mundtlige præsentationer, workshops eller en poster.

Alle, der arbejder med at forbedre kvaliteten af sundhed og sundhedsvæsenet gennem videnskabelige og evidensbaserede metoder, opfordres til at indsende abstracts.

Deadline er den 21. februar 2023.

Læs mere og indsend dit abstract til BMJ

National forskningskomité for International Forum on Quality and Safety in Healthcare

PS! er strategisk samarbejdspartner for International Forum i København 2023. For at understøtte arbejdet med at give forskning i kvalitetsforbedringer og patientsikkerhed en fremtrædende plads i programmet har PS! nedsat en national komité, der skal bidrage til at sikre et solidt dansk bidrag.

Komitéen har til opgave at bidrage til, at der på International Forum vises relevant, anvendelig og perspektivrig forskning, der kan medvirke til at løfte det videnskabelige arbejde med kvalitet og patientsikkerhed. Komiteen er bl.a. kommet med forslag til temaerne for Improvement Science Symposium.

– Mange dygtige forskere med forskellige kompetencer har engageret sig i komitéen med gode input til, hvordan et øget fokus på forskning kan understøtte arbejdet med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, hvis vi altså også får fokus på implementering. Det er vores ambition at bidrage til et tydeligt dansk aftryk på det videnskabelige spor på konferencen – til inspiration for alle, siger Inge Kristensen.

Medlemmer af den nationale forskningskomité:

 • Jan Mainz, patientsikkerhedsrådet (formand for komitéen)
 • Camilla Palmhøj, DEFACTUM
 • Søren Paaske, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
 • Kirstine Zinck Pedersen, CBS
 • Pia Kjær Kristensen, Aarhus Universitet
 • Daniel Bojsen, Professionshøjskolen Absalon
 • Bibi Hølge Hazelton, Region Sjælland
 • Mickael Bech, SDU
 • Tobias Bøggild-Damkvist, patientambassadør
 • Katrine Kirk, patientambassadør
 • Peter Dieckmann, CAMES
 • Julie Mackenhauer, NAU Fellow
 • Søren Valgreen, Aalborg Universitetshospital, DACS
 • Søren Rud Kristensen, SDU
 • Søren Bie, Odense Universitetshospital
 • Tatjana Sandreva, Nordsjællands Hospital
 • Ove Andersen, Amager-Hvidovre Hospital
 • Marianne Lisby, Aarhus Universitetshospital
 • Henning Boje Andersen, DTU
 • Jens Winther Jensen, RKKP
 • Simon Tulloch, PS!
 • Inge Kristensen, PS!

Danske Regioner og KL er desuden inviteret til at deltage.

Tilmeld dig med rabat senest 8. marts 2023

International Forum on Quality and Safety in Healthcare er den centrale internationale konference for kvalitets-, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde.

Hvis du tilmelder dig inden den 8. marts 2023, får du både Early Bird-pris samt en særlig rabat for danskere på 30 %.

Se, hvordan du opnår rabatten

24. januar 2023

Nyheder