Projekt I sikre hænder reducerer antallet af tryksår, medicinfejl, fald og infektioner i ældreplejen med det formål at give borgerne en mere sikker pleje og behandling.

Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg Kommuner deltager i I sikre hænder, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag.

Besøg I sikre hænders hjemmeside
Brian Paulsen

Fra tal til mennesker

Under finanskrisen foretog Brian Paulsen et udsædvanligt karriereskift og byttede tal ud med mennesker. I dag er han en del af projektet I sikre hænder i Sønderborg Kommune og har vundet en pris for arbejdet.

Finanskrisen blev en sejr for social- og sundhedsassistent Brian Paulsen fra Nordborg i Sønderjylland. Han var ansat som økonom på Danfoss, men så indtraf finanskrisen og en af Danmarks største virksomheder måtte skære ned.

Brian var en af de første, der blev fyret. Han endte i aktivering og praktik på Guderup Plejecenter i Sønderborg Kommune.

– I løbet af min tid på Guderup Plejecenter gik det op for mig, at jeg holdt meget af og var rigtig god til at have med mennesker at gøre, siger Brian til fagbladet FOA.

Læs ‘Fra økonom til sosu-assistent’

Mennesker giver mening
Derfor uddannede Brian sig til social- og sundhedshjælper og tog derefter uddannelsen til assistent. I dag arbejder han på Tangshave Plejecenter og er en af drivkræfterne bag projekt I sikre hænder i Sønderborg Kommune. Brian underviser og fortæller ledere, mellemledere og medarbejdere på plejecentre om projektet, der rulles ud i hele ældreplejen i Sønderborg Kommune.

– Det giver rigtig meget mening for mig at gøre en målrettet indsats for nogle af de svageste grupper i samfundet, fortæller Brian til fagbladet FOA.

Med I sikre hænder har Tangshave Plejecenter ikke haft tryksår i næsten 600 dage, og i over 400 dage har centret ikke haft medicinfejl, der har krævet lægebehandling. Resultaterne betød, at Brian og resten af personalet i Sønderborg Kommune fik Dagens Medicins initiativpris Den Gyldne Skalpel.

Læs ‘Finanskrisen sendte økonom på plejehjem’

8. januar 2016

I sikre hænderNyheder