Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM) Kursus

Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM) Kursus

I samarbejde med danske eksperter i Sikkerhed II udbyder Dansk Selskab for Patientsikkerhed et kursus i metoden FRAM. Metoden er udviklet af professor Erik Hollnagel og er en internationalt anerkendt metode i sundhedsvæsenet.

Sikkerhed-II fokuserer på det daglige arbejde og rutiner som går både godt og dårligt i det komplekse sundhedsvæsen. Sikkerhed-II fokuserer således både på at lære af fejl, men i høj grad også på at forstå de daglige rutiner og hvorfor ting går godt i komplekse borger- og patientforløb. For netop ved en sådan forståelse, kan man imødegå svagheder i rutinerne og skabe forbedringer inden næste fejl og utilsigtede hændelse sker.

Kom og lær FRAM metoden og bliv beriget med nye perspektiver og analysemetode i din værktøjskasse til forbedring af patientsikkerhed.

Efter kurset har du fået viden og indsigt i

  1. Sikkerhed-II tilgangens teori og metoder
  2. Baggrunden for Sikkerhed-II tilgangen og eksempler på hvordan det kommer til udtryk i de daglige rutiner i praksis
  3. Hvordan Sikkerhed-II tilgangen og FRAM-metoden kan bruges og omsættes i en kompleks hverdag med borgeren i fokus.

Kurset forløber over tre dage med start medio januar 2020 og slut marts 2020. De præcise datoer foreligger snarest. Perioder mellem kursusdagene bruges til at omsætte teori og metode til praksis i egen selvvalgte case.

Prisen er 5.900 kr. ekskl. moms for kurset med tre dage inkl. forplejning og kursusmaterialer.

Underviserne er danske eksperter i Sikkerhed II

Bettina Ravnborg Thude, chefkonsulent, forsker, ph. D. – Center for Kvalitet, Region Syddanmark.
Har arbejdet med sikkerhed II-tilgangen de sidste 4 år og har haft et tæt samarbejde med Erik Hollnagel.

Jeanette Hounsgaard, chefkonsulent og regional risikomanager, Region Syddanmark.
Har mere end 7 års erfaring med Sikkerhed-II tilgang og metode og har arbejdet tæt sammen med Erik Hollnagel.

Gennemgående kursusleder er Rikke von Benzon Hollesen, chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Skriv dig op og modtag en mail når tilmelding til næste hold åbner

 

20. september 2019

Nyheder