uth_rapportering

Genvej til rapporteringssystem skaber et mere patientsikkert sundhedsvæsen

En ny genvej på Hospitalsenheden Vests hjemmeside skal gøre det enklere for patienter og pårørende at rapportere utilsigtede hændelser.

Genvejen indeholder bl.a. information om, hvor man kan henvende sig, og man kan se en video om, hvordan man laver en rapport til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Læs mere om Hospitalsenheden Vests genvej

Dansk Selskab for Patientsikkerhed glæder sig over det nye initiativ fra Hospitalsenheden Vest.

– Hele formålet med rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser er grundlæggende at skabe et patientsikkert sundhedsvæsen. Vi ved, at patienter og pårørendes rapporteringer bidrager til et bedre billede af, hvor det går galt, hvorfor og hvilke konsekvenser det har. Det er derfor meget glædeligt, at man i Hospitalsenheden Vest har gjort det lettere og mere overskueligt for patienterne, når de vil rapportere. Jeg ser det som et stærkt ønske om at skabe et mere patientsikkert sundhedsvæsen, siger Louise Rabøl, overlæge i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Flere patienter skal dele deres oplevelser
Genvejen er blevet til i samarbejde med patienter og pårørende i hospitalets brugerråd. Hospitalsenheden Vest håber, at genvejen blandt andet vil medvirke til, at flere patienter og pårørende vil bruge rapporteringssystemet.

– De færreste indrapporteringer i sundhedsvæsnet kommer fra patienter og pårørende. Hospitalets nye genvej kan forhåbentlig være med til at give et godt overblik og motivere flere til at dele deres oplevelser. Så bliver vi som hospital både klogere og bedre til at forebygge, at de samme ting sker igen, siger formand for brugerrådet, sygeplejefaglig direktør Ida Götke, i Hospitalsenheden Vest.

Der skal opnås mere læring
Rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser er et vigtigt redskab til at sikre viden om, hvad der går galt i sundhedsvæsenet. Siden rapporteringssystemet blev etableret, har der været stor fokus på rapporteringssystemet og rapporteringer i sig selv.

I marts måned udgav Dansk Selskab for Patientsikkerhed en rapport, der beskriver otte anbefalinger til, hvordan rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser kan moderniseres, sådan at der opnås mere læring og mindre bureaukrati.

8 anbefalinger til optimering af rapporteringssystemet

13. juni 2016

Nyheder