Hvad er vigtigt for dig?

Holbæk Sygehus spurgte: “Hvad er vigtigt for dig?”

Mandag den 6. juni 2016 markerede 10 lande over hele verden Hvad er vigtigt for dig?-dag. Det skete også i Danmark – blandt andet på Holbæk Sygehus.

– Hvad er vigtigt for dig?

Den hvide tekst på det runde, røde badge prydede sundhedspersonalets hvide uniformer på Holbæk Sygehus d. 6. juni 2016. Her markerede medarbejderne Hvad er vigtigt for dig?-dag og satte ekstra fokus på det enkle spørgsmål.

– Spørgsmålet er vigtigt, da det sikrer, at vi tager udgangspunkt i patientens behov og finder ud af, hvor patienten er. Det giver i sidste ende en større patienttilfredshed og patientsikkerhed, siger Diana Ahlquist.

Hun er sygeplejerske og sosu-chef på Lungemedicinsk Afdeling, som var en af de mange afdelinger på Holbæk Sygehus, der deltog i Hvad er vigtigt for dig?-dag.

Fra “Hvad er i vejen med dig?” til “Hvad er vigtigt for dig?”
Udover Danmark markerede Skotland, England, Irland, Wales, Brasilien, Norge, New Zealand, Canada og Australien dagen. Alle med det samme budskab: Sundhedsvæsenet skal ikke kun have fokus på: “Hvad er i vejen med dig?”, men i lige så høj grad på: “Hvad er vigtigt for dig?”, da det giver personalet bedre indsigt i patienternes liv og dermed mulighed for at støtte dem i at leve, som det giver mest mening for dem, selvom de er indlagt.

– Dagen giver os mulighed for at sætte ekstra fokus på problemstillingen og spørge patienterne mere målrettet. Vi bliver mere bevidste om, at det, der er vigtigt for patienten, ikke altid er det samme, som vi har fokus på, fortæller Diana Ahlquist:

– Nogle gange kan man godt blive overrasket over, hvad det egentlig er, der betyder noget for patienterne. Det handler ikke nødvendigvis om selve plejen og behandlingen.

I regi af initiativet Hej Sundhedsvæsen stillede Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden materiale til rådighed for personalet på Holbæk Sygehus. Hej Sundhedsvæsen er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, der har som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl.

Hvad er vigtigt for dig?

Maja Lissie Sørensen

 

 

 

 

 

 

Maja Lissie Sørensen, 77 år, indlagt på Lungemedicinsk afdeling
Det er omgivelserne, der er vigtige for mig. Jeg har en bakterie i min lunge, som betyder, at jeg med jævne mellemrum bliver indlagt i perioder på minimum 12 dage. Derfor er det vigtigt for mig med privatliv. For eksempel synes jeg ikke det er rart, når man ligger mænd og kvinder på samme stue. Det ville være optimalt, hvis man kunne ligge på enestue.

Mogens Elgum

 

 

 

 

 

 

Mogens Elgum, 73 år, indlagt på Lungemedicinsk afdeling
Det er vigtigt for mig, at lægen giver sig tid til at forklare, hvad røntgenbillederne af mine lunger viser – i stedet for at vedkommende bare siger, at de er fine. For ofte glemmer man som patient at stille spørgsmål: Hvordan skal jeg forhold mig til det, og er der noget, jeg skal være opmærksom på, når jeg kommer hjem. Forklaringen skal samtidig foregå på et sprog, som man kan forstå. 

Kurt Poczkaj

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Poczkaj, 67 år, indlagt på Lungemedicinsk afdeling
Det er vigtigt for mig hele tiden at få de respektive informationer, og læse med på det, som lægen skriver om mig, og det som prøverne viser. Jeg har boet en del i udlandet – blandt andet i Schweiz – hvor jeg med jævne mellerum var indlagt på grund af min astma. Her får man udleveret røntgenbilleder og svar på blodprøver, som man kan tage med sig. På den måde er man hele tiden ajourført med, hvorfor de har taget blodprøven, og hvad den viste.

Det vil betyde, at man får en bedre forståelse af sin situation. Det er også vigtigt, når jeg skal fortælle oplysningerne videre til mine børn, som er bekymrede. Ofte kan man ikke huske, hvad lægen sagde, og derfor vil det være godt at have et papir at henvise til. Ens børn er jo dybt bekymrede.

8. juli 2016

Nyheder