Gode kollegaer, høj faglighed og god behandling og pleje af patienterne. Det er arbejdsglæde for Andreas Rudkjøbing, der er næstformand i PS! og formand for Lægeforeningen.

Hvad er arbejdsglæde for dig?

Arbejdsglæde har betydning for patienternes sikkerhed. Det har Danmarks Radio sat fokus på i en tv-udsendelse i denne uge, og det zoomer vi ind på ved årets patientsikkerhedskonference.  

Arbejdsglæde er godt for både personalet og for patientsikkerheden. Men hvad er arbejdsglæde for dig? På Patientsikkerhedskonferencen vil vi opstille en stor tavle med netop dette spørgsmål. Vi håber, du vil bruge 30 sekunder på at skrive dit bud på tavlen.

Flere af bestyrelsesmedlemmerne i Dansk Selskab for Patientsikkerhed har allerede afgivet deres ”skriftlige” svar på spørgsmålet. Med en tusch har de nedfældet deres umiddelbare indskydelser på et whiteboard:  ”Gode kolleger, høj faglighed og god behandling og pleje af patienterne”, lyder f.eks. det svar, som Andreas Rudkjøbing skrev for nylig.

Jacob Isøe Klærke, psykiater og repræsentant for Danske Regioner i PS!-bestyrelsen, har et andet bud: ”Gode patientforløb og tilfredse familier”.

Måske har du et helt andet bud. Eller flere.

Psykologisk sikkerhed styrker patientsikkerheden

I denne uge har DR sendt en tv-udsendelse med en foruroligende overskrift – ”Jeg svigter mine patienter”.

Se udsendelsen på dr.dk

DR-udsendelsen viser læger og sygeplejersker, der føler de svigter patienterne og deres sikkerhed, fordi der er for travlt på de sygehusene. Uden at forholde sig til de konkrete forhold på de afdelinger, DR har besøgt, kan man helt generelt sige, at tryghed blandt personalet er afgørende for patientsikkerheden.

Arbejdsglæde og tryghed blandt de sundhedsprofessionelle giver overskud til at anvende de faglige kompetencer på den måde, der er bedst for patienterne og deres sikkerhed. Omvendt fører utryghed til et defensivt reaktionsmønster blandt personalet, og det er ikke godt for patientsikkerheden.

Som Don Berwick fra IHI siger: ”You can’t get to better care for individuals, better health for populations, and lower costs with a demoralized workforce”

Se blog af Don Berwick hos IHI.org – The Triple Aim: Why We Still Have a Long Way to Go

“Joy in work” på #Patient19

Arbejdsglæde, ”joy in work”, som man siger i den engelsksprogede verden, og dens betydning for patientsikkerheden er et område, Dansk Selskab for Patientsikkerhed kommer til at gå endnu mere ind i de kommende år. Og det er et emne, som vi har fokus på i flere af sessionerne ved dette års patientsikkerhedskonference:

Session A: Hvad er vigtigt for os – Joy in work

Som pendant til patienternes ‘Vigtigt for dig’-dagen har Kirurgisk afdeling på Slagelse Hospital gjort den 4. april til ‘Vigtigt for Os’-dag for at fremme arbejdsglæden og forbedre samarbejdet.

Session C: Er medarbejderne ladt i stikken?

Manglen på sundhedspersonale kan true patientsikkerheden.

Se programmet og tilmeld dig #patient19

Gode patientforløb og tilfredse familier. Det er arbejdsglæde for Jacob Isøe Klærke, der er psykiater og repræsentant for Danske Regioner i PS!-bestyrelsen.

Nysgerrighed. Det er arbejdsglæde for PS!-direktør Inge Kristensen.

19. marts 2019

Nyheder