Projekt I sikre hænder reducerer antallet af tryksår, medicinfejl, fald og infektioner i ældreplejen med det formål at give borgerne en mere sikker pleje og behandling.

Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg Kommuner deltager i I sikre hænder, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag.

Besøg I sikre hænders hjemmeside
karensteahr

”I sikre hænder har helt klart styrket fagligheden”

Projektet I sikre hænder viser vejen for det fremtidige arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i kommunerne, mener Karen Stæhr, sektorformand i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

– I sikre hænder har helt klart styrket fagligheden hos de forskellige faggrupper. For eksempel er de opmærksomme på tryksår langt tidligere, fordi de har fået endnu større viden om risici og konsekvenser. Det gør personalet i stand til at handle hurtigt og korrekt til gavn for borgernes livskvalitet og sikkerhed.

Begejstringen er ikke til at tage fejl, efter Karen Stæhr – sektorformand i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed – har besøgt hjemmepleje og plejecentre i Frederiksberg Kommune. Her så personalets arbejde med metoderne fra I sikre hænder, og hun oplevede ikke kun en styrket faglighed – men også en større tværfaglighed:

– Sundhedspersonalet har fået et bedre kendskab til hinandens kompetencer, hvilket også skaber en større respekt og anerkendelse af hinandens arbejde. De forskellige kompetencer kommer i spil, og medarbejderne ved, hvor de skal gå hen med et problem, så det kan blive ordnet med det samme.

Udfordringer i sektorovergange
Ifølge Karen Stæhr er det vigtigt, at patientsikkerheden og forbedringsarbejdet flytter med, i takt med at kommunerne huser et stigende antal sundhedsopgaver indenfor borger- og patientrettet forebyggelse, genoptræning og rehabilitering samt ældrepleje:

– Det handler ikke længere kun om fru Hansen, der skal have pleje og omsorg – ofte er fru Hansen også patient. Det vil sige, at hun stadig er i behandling og har jævnlig kontakt med sygehuset.

Karen Stæhr peger på patientsikkerheden i sektorovergange og håndtering af medicin, som nogle af de største udfordringer:

– Risikoen for, at der sker utilsigtede hændelser i overgangen mellem sygehuset og kommunen, er stor, fordi der ikke er nogen, som følger borgeren. Borgeren er den eneste gennemgående ’figur’ mellem de to sektorer. Det skal vi gøre bedre.

Tilmeld dig I sikre hænders nyhedsbrev

24. februar 2016

I sikre hænderNyheder