Kilde: WHO

International Håndhygiejnedag 2021: Bakteriefrie hænder kan redde liv

Den 5. maj er det den internationale håndhygiejnedag, der i år har fokus på håndhygiejne på ‘the point of care’. Infektioner kan nemlig forebygges, hvis sundhedspersonalet rengør deres hænder, når det er anbefalet.

Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent

Sekunder redder liv – rengør dine hænder!

Sådan lyder overskriften på dette års Internationale Håndhygiejnedag, hvor WHO for 13. gang sætter fokus på håndhygiejne. Og det må siges, at opmærksomheden omkring bakteriefrie hænder på grund af COVID-19 allerede er skærpet.

Hvert år markeres den internationale håndhygiejnedag den 5. maj, hvor formålet er at skabe global opmærksomhed omkring håndhygiejne i sundhedsvæsenet og at ‘bringe folk sammen’ for at støtte forbedringen af håndhygiejne rundt omkring i verden.

Håndhygiejne er nemlig den metode, der er bedst dokumenteret til forebyggelse af smittespredning og infektioner. Det gælder både for personen selv og for andre.

Alligevel har undersøgelser vist, at sundhedspersonalet ikke overholder de anbefalinger, der er for korrekt håndhygiejne. Under 50 % vasker eller spritter hænder, når det er anbefalet.

Den Internationale Håndhygiejnedag 2021 på WHO’s hjemmeside

God håndhygiejne er vigtigt i ældreplejen
Blandt de borgere, der modtager sundhedsydelser i kommunerne, er infektioner hyppigt forekommende utilsigtede hændelser. Infektioner kan have en række alvorlige konsekvenser og i værste fald medføre sygehusindlæggelse, blivende invaliditet eller død.

Indlæggelse fra plejehjem skyldes ofte infektion. Blandt knap 3.000 plejehjemsbeboere i Aarhus Kommune var infektion erhvervet på plejehjem årsag til 205 ud af 999 indlæggelser i 2011. Det viser en undersøgelse om infektionshygiejne på plejehjem i Århus Kommune, der er med i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne.

Sundhedsstyrelsen nævner i samme pakke om hygiejne, at det er yderst vigtigt, at hygiejne bliver tænkt ind i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, da der kommer flere nye pleje- og behandlingsopgaver i kommunerne. Mange af de patienter, der bliver udskrevet fra sygehusene, vil i fremtiden skulle fortsætte deres pleje og behandling i kommunen. Derfor er det vigtigt, at hygiejne tænkes ind i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og det kræver en styrket hygiejneindsats.

Der er en række faktorer, som medvirker til at øge risikoen for, at en borger får en infektion. Nogle af risikofaktorerne kan reduceres eller fjernes helt, så infektionsrisikoen for den enkelte borger bliver sat ned. Det er en forudsætning, at sundhedsprofessionelle er opmærksomme på infektionsrisici og systematisk forsøger at forebygge dette, når de udfører pleje og behandling.

Hvordan Lolland Kommune i stor udstrækning har holdt corona for døren med en hygiejneorganisation

Bakteriefrie hænder ved ‘the point of care’
Bag opfordringen ”Sekunder redder liv – rengør dine hænder!” fra WHO gemmer årets tema for Den Internationale Håndhygiejnedag sig. Temaet for 2021 er effektiv håndhygiejne ved ‘the point of care’.

Organisationen vil med dagen skabe fokus og opfordrer sundhedsprofessionelle til at opnå en effektiv hygiejneindsats i plejesituationen i nærheden af borgeren. ‘The point of care’ er det sted, hvor tre elementer mødes: borgeren, sundhedspersonalet og pleje eller behandling, der involverer kontakt med borgeren eller borgerens omgivelser.

For at forhindre overførsel af bakterier under plejen skal håndhygiejnen udføres, lige før og lige efter personalet rører ved borgeren, og lige før og lige efter personalet rører ved borgerens omgivelser. Det sker på den mest effektive måde ved at bruge den rigtige teknik med produkter, der er let tilgængelige ved ‘the point of care’.

I filmen “Den usynlige udfordring – en film om håndhygiejne” kan man se, hvordan bakterier spredes, hvis man ikke udfører en god håndhygiejne og ikke anvender handsker korrekt.

Video af: Region Hovedstaden.

4. maj 2021

Nyheder