Internationale anbefalinger om COVID-19 og patientsikkerhed er opdateret

Den 12. maj udkom en opdateret version af “Patient Safety Recommendations for COVID-19 Epidemic Outbreak”, der er en række anbefalinger, udarbejdet af et italiensk patientsikkerhedsnetværk i samarbejde med International Society for Quality in Health Care (ISQua).

Rapporten rummer såvel overordnede anbefalinger om sundhedsvæsenets arbejdsgange som specifikke anbefalinger for en række situationer og patientgrupper.

Se den nyeste version her

Følg med på ISQau’s ressourceside om COVID-19

Patientsikkerhed i en coronatid

12. maj 2020

Nyheder