Italienske anbefalinger om patientsikkerhed under COVID-19-epidemien

Erfaringer fra sundhedspersonale og risikomanagere i Italien ligger til grund for en række anbefalinger om patientsikkerhed under coronaepidemien.

Et italiensk patientsikkerhedsnetværk har sammen med International Society for Quality in Health Care (ISQua) udgivet en række anbefalinger om patientsikkerhed under COVID-19-epidemien.

Rapporten “Patient Safety Recommendations for COVID-19 Epidemic Outbreak. Lessons from the Italian Experience” rummer såvel overordnede anbefalinger om sundhedsvæsenets arbejdsgange som specifikke anbefalinger for en række situationer og patientgrupper.

Link til rapporten

Rapporten – emneopdelt

Rapporten rummer generelle anbefalinger omkring arbejdsgange, teamsamarbejde, udstyr, fysiske rammer, kompetencer og psykologisk tryghed for personale og patienter.

Der gennemgås særlige forhold for specifikke patientgrupper som kirurgiske, gravide, børn og patienter i onkologisk behandling og for konkrete situationer såsom udskrivelse, hjemmeisolation, karantæne og håndtering af afdøde patienter.

Det er erfaringer fra sundhedspersonale og risikomanagere, der aktuelt arbejder med COVID-19-patienter, der ligger til grund for anbefalingerne. De er samlet af Italian Network for Safety in Healthcare (INSH). Også international litteratur er inddraget.

Rapporten er et dynamisk dokument, der vil blive opdateret løbende.

Følg med på ISQau’s ressourceside om COVID-19

Patientsikkerhed i en coronatid

 

30. marts 2020

Nyheder