Ifølge Karen Stæhr, sektorformand i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, viser projekt I sikre hænder vejen for det fremtidige arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i kommunerne.

Karen Stæhr: “I sikre hænder løfter fagligheden i ældreplejen”

Karen Stæhr, sektorformand i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, roser I sikre hænder for at styrke fagligheden og øge personalets arbejdsglæde. Hun er glad for, at projektet nu udbredes til flere kommuner. Se videointerview.

Karen Stæhr, sektorformand i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er begejstret for den arbejdsglæde og det engagement, som projekt I sikre hænder skaber blandt personalet i ældreplejen.

Hun har fulgt projektet tæt og blandt andet besøgt ældreplejen i Frederiksberg og Sønderborg Kommune. Senest holdt Karen Stæhr oplæg på I sikre hænders 7. læringsseminar i november 2016, hvor hun roste personalets arbejde med at skabe større livskvalitet og sikkerhed for borgerne:

– Det jeg har hæftet mig mest ved, er den høje faglighed, som er kommet i spil igen. Personalet er kommet tilbage til det, der i virkeligheden er faget – altså sygeplejen, plejen og omsorgen. Det sker i et samspil på tværs af faggrupper, og på den måde får vi hele tiden en mere viden.

Jeg bruger I sikre hænder i mit arbejde
Selvom I sikre hænder egentligt skulle slutte med udgangen af 2016, har projektets metoder vist sig så succesfulde, at de udbredes fra de fem pilotkommuner til 13 nye kommuner. Karen Stæhr er glad for, at erfaringerne kommer personalet i andre kommuner til gode, da I sikre hænder viser vejen for det fremtidige arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i kommunerne:

– Jeg bruger I sikre hænder som eksempel i mit daglige arbejde. Jeg fortæller politikere og andre: Kig på det her og se, hvor godt man kan gøre det.

Den 7.-8. februar 2017 foregår det første læringsseminar for de 13 nye kommuner, og de fem pilotkommuner samles de til læringsseminar den 16. maj 2017.

Se hele interviewet med Karen Stæhr

4. januar 2017

I sikre hænder