Anne Sloth-Egholm (midten) deltog i slutningen af september i et læringsseminar i forbindelse med Sikkert Seniorliv. Med var også både kommunalt ansatte og frivillige fra Horsens Kommune samt projektets andre to kommuner.

Anne Sloth-Egholm (midten) deltog i slutningen af september i et læringsseminar i forbindelse med Sikkert Seniorliv. Med var også både kommunalt ansatte og frivillige fra Horsens Kommune samt projektets andre to kommuner.

”Kommunerne skal blive bedre til at samarbejde med de frivillige”

Leder fra Horsens Kommune opfordrer til bedre samarbejde med frivillige. De frivillige forstår ofte ikke den måde, en kommune tænker og taler på, siger hun. Men ved at gå ind på de frivilliges præmisser, kan kommunen hjælpe de frivillige til at hjælpe de ældre.

Af Frits Bredal, kommunikationschef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

Anne Sloth-Egholm er sundhedscenterleder og har ansvaret for Aktiviteter og Frivillige i Horsens Kommune. Enheden har 25-30 koordinatorer spredt rundt omkring i hele kommunen. I forbindelse med Primærsektorkonferencen er der mulighed for, at man som deltager kan komme på et site visit i Horsens og høre om kommunens arbejde med frivillige. I den forbindelse har Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der står bag konferencen, talt med Anne Sloth-Egholm:

– Vi har et meget rigt frivillighedsliv i Horsens. Og et slogan – vi løfter i flok. Det er en tradition, der går helt tilbage til midt 80’erne og er en del af Horsens’ selvforståelse. Der har været mange frivillige kræfter i kultur og musiklivet, og ud fra den tradition er den øvrige, omfattende frivilligtradition udsprunget. I Sund By Butikken er der blandt andet mulighed for at få hjælp til at finde et frivilligt arbejde, eller man kan søge frivillige til særlige opgaver. Politikerne har sagt, at det var det, man ville. Det har der været bred enighed om på tværs af partigrænser. Alle kan se vigtigheden af det, fortæller Anne Sloth-Egholm.

Alene på ældreområdet samarbejder Horsens Kommune med 900 frivillige. Det kan både være ældre og yngre frivillige, men dog mest ældre, der ikke længere er erhvervsaktive. Kommunens medarbejdere fungerer som koordinatorer i forhold til f.eks. frivillige på plejecentre. Det kan være pårørende og andre, der kommer og laver mad for eller sammen med de ældre beboere eller tager dem med på ture.

Erfaringer fra Sikkert Seniorliv

Horsens er en af tre kommuner, der er med i projektet Sikkert Seniorliv. Projektet har til formål at opspore og forebygge depression hos ældre. I Sikkert Seniorliv samarbejder kommunen blandt andet med Dansk Folkehjælp, en non-profit, upolitisk hjælpeorganisation, der yder akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper.

– Vores forebyggere henviser ensomme borgere til Dansk Folkehjælp, der tager dem med på højskoler og andre arrangementer, hvor de kan danne netværk. Sikkert Seniorliv har givet et særligt stærkt udviklet samarbejde med Dansk Folkehjælp, siger Anne Sloth-Egholm.

Vi skal tale i et sprog, de frivillige forstår

I programbeskrivelsen for besøget til Horsens i forbindelse med Primærsektorkonferencen står der, at man som deltager ”får konkrete tips til, hvordan professionelle samarbejder med frivillige – hvad der virker og hvad der ikke virker.”

– Det virker ikke, hvis vi tror, at de frivillige taler ligesom os, siger Anne Sloth-Egholm og uddyber:

– I det offentlige har vi et sprog, som en udenforstående frivillig ikke forstår. I Horsens kommune accepterer vi, at de frivillige gør det på deres egen måde, og det skal vi have det godt med. Jeg kan ikke diktere, hvordan de frivillige skal gøre. I kommunen har vi så meget fokus på resultater og effekter, den slags siger ikke alle frivillige noget. Som kommune skal vi i højere grad fokusere på samarbejde og den proces, der leder hen til samarbejde.

– Som ældre borger får du i sagens natur ikke dybe venskaber med de ansatte i kommunen, men vi kan facilitere et godt samarbejde mellem de ældre og de frivillige. De er noget, den kommunale sektor generelt skal blive bedre til, siger hun.

Tilmeld dig Primærsektorkonferencen og kom på site visit i Horsens

28. september 2018

Nyheder