Der er mange måder at fejre på. Her er det deltagerne ved et I sikre hænder læringsseminar, der indtager “fejrings-position” under ledelse af oplægsholder Jason Leitch.

Kommunikation fremmer forbedringslysten

Dét at fejre sine succeser og resultater – og at få dem omtalt i medierne – virker som drivkraft for forbedringer i det kommunale sundhedsvæsen. Det viser en spørgeskemaundersøgelse om effekten af kommunikation i projektet I sikre hænder. Undersøgelsen er gennemført i sommeren 2018.

Af Charlotte Frendved

Når man fejrer sine gode resultater af forbedringsarbejdet, øger det lysten til fortsatte forbedringer. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i projektet I sikre hænder i det kommunale sundhedsvæsen.

At få sine resultater positivt omtalt i medierne virker på samme måde motiverende for yderligere forbedringer. Og de medier, som deltagerne allerhelst vil omtales i, er kommunens egne medier, såsom hjemmeside, nyhedsbrev, personaleblad eller lignende.

I alt 221 deltagere fra de 18 kommuner i I sikre hænder har besvaret et spørgeskema om betydningen af den kommunikative indsats.

Oversigt over besvarelserne

Undersøgelsen er sat i værk af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!. Den bakker op om, at en aktiv kommunikationsindsats er vigtigt for succes i forbedringsprojekter.

– Den nye undersøgelse bekræfter, hvor vigtigt det er med en aktiv kommunikationsstrategi, hvis man vil have mest muligt ud af forbedringsarbejdet. Man kan bevidst bruge kommunikative redskaber til at øge motivationen og forbedringslysten, siger projektleder Tina Lynge, PS!.

Aktiv kommunikation i I sikre hænder

I sikre hænder blev lanceret i 2013 i fem kommuner og blev i 2016 udvidet til i alt 18 kommuner. Fra begyndelsen har I sikre hænder haft en aktiv kommunikationsstrategi, hvor deltagerne er blevet opfordret til at markere deres gode resultater både ved at fejre dem og ved at sørge for, at metoder og resultater løbende blev dækket af både interne og eksterne medier.

I sikre hænders hjemmeside har medvirket til at formidle metoder, begivenheder, redskaber og resultater. Siden 2013 har der fx været næsten 250 nyhedsartikler på I sikre hænders hjemmeside, svarende til ca. en pr. uge de sidste fem år.

En stor del af deltagerne i I sikre hænder har derfor opnået erfaringer med både fejringer og med at blive omtalt i artikler og indslag, både i eksterne og interne medier.

I sikre hænder-deltagernes erfaringer er indsamlet i sommeren 2018 ved hjælp af et spørgeskema, udsendt via SurveyMonkey. Spørgeskemaet blev sendt ud pr. email til projektlederne i de 18 kommuner, og projektlederne blev bedt om at sende spørgeskemaet ud internt i organisationen til deltagerne i I sikre hænder. Der er indkommet i alt 221 besvarelser fra de 18 kommuner. Godt halvdelen af respondenterne er sundhedsprofessionelle i frontlinjen, sygeplejersker, sosu-assistenter, sosu-hjælpere og terapeuter, mens resten er enten ledere eller ansat i en stabsfunktion. Alle 18 kommuner er repræsenteret i besvarelserne.

Fejringer øger arbejdsglæden

76 % af respondenterne har været med til at fejre et godt resultat, og heraf er langt flertallet (i høj grad eller i nogen grad) enige i, at fejringer har en række positive effekter:

Det giver fornemmelse af, at der bliver lagt mærke til den indsats, man har gjort (97 %)

Det skaber sammenhold og styrker følelsen af at arbejde for en fælles sag (95 %)

Det øger arbejdsglæden og lysten til at arbejde for fortsatte forbedringer (94 %)

Det øger den prestige, der er forbundet med forbedringsarbejdet (83 %)

Det styrker den faglige stolthed (96 %)

Derimod er det kun 27 %, der er enige (i høj grad eller i nogen grad) i, at fejringer ingen betydning har.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er hvad medierne har skrevet siden sidst. Ved I sikre hænders halvårlige læringsseminarer præsenteres et udvalg af omtaler på den såkaldte medievæg.


Positive effekter af medieomtale

83 % af respondenterne har oplevet positiv omtale i ’medierne’ (herunder såvel offentlige medier som hjemmesider, intranet, kommunale nyhedsbreve osv.). Af dem, der har oplevet medieomtale, er langt hovedparten (i høj grad eller i nogen grad) enige i, at medieomtale har en række positive effekter:

Det giver fornemmelse af, at der bliver lagt mærke til den indsats, man har gjort (93 %)

Det skaber sammenhold og styrker følelsen af at arbejde for en fælles sag (93 %)

Det øger arbejdsglæden og lysten til at arbejde for fortsatte forbedringer (95 %)

Det øger den prestige, der er forbundet med forbedringsarbejdet (89 %)

Det styrker den faglige stolthed (93 %)

Kun 20 % er enige i, at medieomtale ingen betydning har.

Når man spørger deltagerne, hvilke medier de foretrækker at blive omtalt i, er det de interne kommunale medier, såsom hjemmeside, nyhedsbrev og personaleblad, der scorer højest (80 %), efterfulgt af fagblade (63 %), hjemmesiden for I sikre hænder (46 %) lokale/regionale aviser (46 %).

Stemmer med tidligere erfaringer

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen blandt deltagerne i forbedringsprojektet på de kommunale plejecentre og i hjemmeplejen stemmer med konklusionerne i en tilsvarende undersøgelse, der tidligere er gennemført blandt personale og ledere på sygehusene i projektet Patientsikkert Sygehus i 2013. Her viste svarene, at både fejringer og medieomtale virker som drivkraft for forbedringsindsatsen, fordi det virker som anerkendelse af indsatsen, styrker sammenholdet på afdelingen og øger arbejdsglæden.

http://patientsikkerhed.dk/materialer/betydningen-af-kommunikation-i-projektet-patientsikkert-sygehus/

Også en tidligere undersøgelse, der blev gennemført i 2015-2016 blandt de fem pionerkommuner i I sikre hænder, har vist tilsvarende resultater.

https://gammel.patientsikkerhed.dk/materialer/kommunikationfremmerforbedringer/

 

4. oktober 2018

Nyheder