Konference og nye anbefalinger: Hvordan kan både personale og patienter forberedes bedre til samtalen om den sidste tid? 

Konference 27. maj om at være ”Klar til samtalen”

27. maj lanceres en række nye anbefalinger i forbindelse med projektet ”Klar til samtalen”. Anbefalingerne handler om, hvordan både personale og patienter, sygehuse og plejehjem, kan være bedre forberedte på den sidste tid.

De sundhedsprofessionelle skal være ”Klar Til Samtalen”. Ved at arbejde med ”Klar til samtalen” opnås overensstemmelse mellem patientens ønsker og den behandling og pleje, som patienten rent faktisk modtager.

Plejepersonale og læger, i både primærsektor og på sygehusene, skal blive bedre til at tale med de ældste og mest syge borgere om døden og deres ønsker til den sidste levetid.

”Målet er, at vi alle skal have den bedste mulighed for at få den afslutning på livet, som vi ønsker. Vi skal have de bedste muligheder for at få talt det godt igennem med vores nærmeste”, fortæller overlæge og projektleder Ove Gaardboe.

At opnå afklaring og undgå overbehandling er i høj grad et spørgsmål om patientsikkerhed. Det formål arbejder Dansk Selskab for Patientsikkerhed med gennem dette projekt.

Klar til samtalen består af to projekter  

Klar til samtalen er opdelt i to projekter: Det ene projekt: ”Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar til samtalen” er finansieret af Fremfærd Ældre og involverer 3 kommuner med hver ét deltagende plejecenter.

Det andet: ”Klar til samtalen – I god tid” er finansieret af TrygFonden og involverer 9 sygehuse.

I begge projekter har konsulenterne fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejdet sammen med projektdeltagerne om både at ny- og videreudvikle metoder til at sikre, at borgerne tilbydes samtaler på en god måde.

Målet har været at udvikle realiserbare anbefalinger til andre kommuner og sygehuse.

Anbefalingerne lanceres på konferencen på Seniorcenter Bakkegården i Bagsværd, den 27. maj 2019.

Deltagere på konferencen 27. maj

På konferencen vil der være repræsentanter fra alle de deltagende institutioner, projekternes følgegrupper (se nedenfor) og repræsentanter fra andre interessenter.

Dagen indledes med en formiddags workshop, hvor kun projektdeltagerne er inviteret.

Kl. 13-15 fokuseres på lancering og kommentering af anbefalingerne.

Oplægsholdere:

Gorm Greissen, tidligere formand for Etisk Råd

Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen

Mads Koch Hansen, lægelig direktør, Sygehus Lillebælt

Ib Jungemann, pårørende til afdød KOL-patient

Anni Pilgaard, 1. næstformand, Dansk Sygeplejeråd

Inge Kristensen, direktør Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Ove Gaardboe, overlæge og projektleder

Følgegrupper

I de to projekters følgegrupper sidder følgende:

Anni Pilgaard, Dansk Sygeplejeråd

Torben Hollmann, FOA

Karen Marie Myrndorff, KL

Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningen

Svend Hartling, Danske Regioner

Anette Lykke Petri, Styrelsen for Patientsikkerhed

Niels Ulrich Holm, PLO

Afsluttende paneldebat med Karin Friis Bach, formand for PS!, som ordstyrer.

18. marts 2019

Nyheder