12 akutsygehuse fra alle fem regioner arbejder i projekt Sikkert Patientflow på at blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt tilpasse ressourcer, så der ikke opstår barrierer for patienternes videre færd gennem sygehuset.

Læs mere
Lounge skal give patienter på Slagelse Sygehus en sikker udskrivelse

Lounge skal give patienter på Slagelse Sygehus en sikker udskrivelse

Lænestole, individuelle radioer og en sygeplejefaglig udskrivningsguide. Det er hovedingredienserne i den såkaldte udskrivningslounge, som lungemedicinsk / endokrinologisk afsnit B1 på Slagelse Sygehus afprøver i forbindelse med projekt Sikkert Patientflow. Målet er færre patienter på gangene og færre unødige genindlæggelser samt højere patienttilfredshed.

Her får de patienter, som skal udskrives, de sidste informationer og mulighed for at stille tvivlsspørgsmål i rolige og trygge omgivelser.

– Helt grundlæggende handler udskrivningsloungen om at skabe tryghed i udskrivelsen og en højere patientoplevet kvalitet, forklarer udviklingssygeplejerske Jette Næsvang, som står bag tiltaget.

Patienter på gangene

Ideen til udskrivningsloungen opstod på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelsen samt 80 telefoninterviews af patienter, der var blevet udskrevet fra lungemedicinsk / endokrinologisk afsnit B1 på Slagelse Sygehus.

Begge undersøgelser afslørede, at der er plads til forbedring, hvad angår tryghed efter udskrivelse. Derudover viste interviewene, at de patienter, som skulle udskrives fra afdelingen, ofte måtte rykke ud på gangene, når nye patienter fra akutafdelingen kom ind på de medicinske afdelinger.

I et interview fortalte en patient, at vedkommende følte sig deporteret, når seng og tøj blev kørt ud på gangen. En anden sagde, at det var tydeligt at mærke, hvor fortravlet personalet var ude på gangen, hvilket betød, at de mistede fokus fra patienterne.

– At patienterne oplever denne situation ubehagelig, har jeg stor forståelse for. Det at komme ud på gangen er en utryg situation i sig selv, men det betyder også en ufrivillig delagtiggørelse i andre patienters sygdom og i personalets travlhed, siger udviklingssygeplejerske, Jette Næsvang.

Udskrivningsguide skaber tryghed for patienter

Derfor har Slagelse Sygehus forsøgt sig med udskrivningsloungen siden maj 2015. Her følger en sygeplejefaglig udskrivningsguide de patienter, der skal udskrives, til loungen, og på den måde frigives sengepladser, så der er plads til de nye patienter fra akutafdelingen.

Udskrivningsguidens opgave er, at patienterne kommer sikkert og trygt hjem. Guiden gennemgår medicinliste, udskrivningsrapport og epikrise og sørger for, at patienterne er klar over, hvad der skal følges op på.

– Det handler i høj grad om at skabe et sikkert patientflow. Vi har alle pres på sengepladser, men vi vil så gerne undgå at have patienter siddende eller liggende på gangen med en pose tøj i fodenden. Med loungen og systemet bag kan vi komme på forkant. Vi kan bedre koordinere de mange ting, der skal falde i hak ved en udskrivelse, fortæller Anne Sofie Malmberg, afdelingssygeplejerske på lungemedicinsk / endokrinologisk afsnit B1 på Slagelse Sygehus.

Afsnittet evaluerer løbende udskrivningsloungen. Der står en smiley-stander ved udgangen til loungen, hvor patienterne kan give deres umiddelbare mening til kende. Derudover foretager afsnittet telefoninterviews med patienterne en uge efter udskrivelse. Slagelse Sygehus håber, at tiltaget bidrager til øget kvalitet, større patienttilfredshed, et bedre og mere sikkert patientflow gennem indlæggelsen samt reducerer antallet af genindlæggelser.

Derudover bruger udskrivningsloungen deres egen udgave af Godt du spør’. Det er en folder, som hjælper patienterne til at få stillet spørgsmål i mødet med sundhedsvæsenet. Derudover er Jette Næsvang en af de over 1000 sundhedsprofessionelle ambassadører, som inviterer patienter og pårørende til dialog i kampagnen Hej Sundhedsvæsen.